“Els plans municipals són documents importants per a la gestió de la ciutat ja que marquen el camí a seguir per poder arribar allà on volem. Sense aquesta planificació, les mesures del dia a dia en els diferents àmbits d’actuació són disperses i deixen de tenir un objectiu final.

Una de les característiques que podrien definir aquesta legislatura és la dels plans caducats. Es tracta de plans que es van elaborar a l’anterior legislatura i que han perdut vigència, ja que tenen una durada de quatre anys. I cap d’aquests documents s’està revisant amb prou temps, fet que ens preocupa.

L’exemple més significatiu és el Pla de Mobilitat Urbana, que es va haver de prorrogar gairebé dos anys fins que s’ha tornat a aprovar. I en aquests moments es treballa en el nou Pla de Joventut, esgotat el 2017, la nova versió del qual no enllestirem fins a finals de 2018.

Però encara és més greu que en tinguem uns quants que van caducar al 2015 pendents de revisar: el Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania, el Pla d’Infància i Adolescència, o el Pla Director de la Societat del Coneixement en són alguns exemples. I vuit anys després redactar-se, també és hora de revisar el Pla Director de Participació Ciutadana.

L’equip de govern excusa aquesta manca de compliment dels tempos en el fet que, segons ells, fins que no s’esgota un pla no es pot avaluar i fer-ne un nou diagnòstic, un argument que al nostre parer és feble i no justifica aquests endarreriments. De fet, entenem que tot pla ha de preveure mesures d’avaluació contínua i que es pot treballar en una diagnosi sense necessitat d’esgotar-ne la vigència.

En tot cas, creiem que aquesta situació pot respondre a tres motius: incapacitat de planificació per part de l’equip socialista, excessiva dependència respecte de les subvencions d’altres administracions per revisar els plans o bé manca d’empenta per tirar endavant aquest tipus de projectes essencials per a la ciutat. Segurament, hi ha una mica de cada”.

Pep Mur i Planas / Portaveu ERC-Acció Granollers

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.