gruaAbans de col·locar cartells en l’exterior s’hauria de revisar a consciència el text. Tan important és el missatge com l’ortografia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.