L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha assumit la neteja de les parcel·les privades no edificades de la urbanització de Can Valls que, per la massa forestal que acullen i les condicions de deixadesa, tenen un alt risc d’incendi. L’actuació començarà el proper dilluns 18 de gener.

El juliol de l’any 2014, fruit de la preocupació municipal per aquest tema i de converses mantingudes amb veïns del barri, l’Ajuntament va fer una campanya d’inspeccions de les parcel·les a càrrec dels serveis tècnics municipals de la qual va sorgir un informe segons el quals hi havia 80 finques urbanes privades no edificades de Can Valls, de les quals 60 presentaven un alt risc d’incendi a causa de la massa forestal existent.

La inspecció de les 80 parcel·les va determinar tres grups de parcel·les en base a la prioritat d’actuació: 60 amb un risc elevat d’incendi forestal, 13 amb risc mig i set amb risc baix.

El consistori va fer requeriments al propietaris de les 60 finques amb risc elevat perquè fessin neteja en virtut dels deures de conservació i manteniment de les finques urbanes privades que estableix la Llei d’Urbanisme. En resposta als requeriments i als processos sancionadors que ha obert l’Ajuntament, unes 10 parcel·les van ser netejades per part de les propietats.

De la resta, 41 són d’un mateix propietari i sobre aquestes es va iniciar un procediment d’execució subsidiària que, en no tenir el vistiplau de la propietat, ha requerit una autorització judicial. Aquesta autorització ha arribat aquesta setmana i l’Ajuntament ha programat l’inici de les tasques de neteja de 41 parcel·les per dilluns 18 de gener de 2016.

Sobre les nou restants, l’Ajuntament també ha iniciat procediments sancionadors que estan en curs.

Cal recordar que el risc d’incendi en aquestes zones es va veure greument incrementat després de les ventades del 9 de desembre de 2014.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.