Caldes aprova un pressupost de 21,6 milions per a l’any 2016

El Ple de desembre ha aprovat inicialment el pressupost de l’any 2016 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb una previsió de 21.660.314,32 euros i amb taxes i tributs congelats per tercer any consecutiu.

Imatge del ple celebrat el 10 de desembre. (Foto: Ajuntament)

Imatge del ple celebrat el 10 de desembre. (Foto: Ajuntament)

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2016, que integra el pressupost de l’ens més els pressupostos de les societats públiques GMSSA i Caldes Habitatge, serà de 21.660.314,32 euros, segons ha aprovat inicialment el Ple celebrat aquest dijous 10 de desembre. Això suposa un increment del pressupost municipal de prop de dos milions d’euros respecte l’any passat (19.683.764,61 euros).

Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament preveu un total de 2.504.677,19 euros per a l’any 2016. Del capítol d’inversions destaquen conceptes com l’enllaç soterrat de la C59 al nucli urbà des del polígon La Borda (519.803,90 euros), el Projecte d’administració electrònica (175.000 euros), la culminació del Camí Orbital (40.000 euros), la Campanya d’asfaltats (500.000 euros) i la redacció de projectes, estudis i direcció d’obres, que preveu una despesa 444.765,21 euros i que inclou la redacció del projecte de la plaça de la Font del Lleó.

De les previsions fetes per l’Ajuntament per al proper exercici destaca:

  • Incrementen les despeses corrents (despeses derivades del cost del funcionament dels serveis) en un 4,53%. D’altra banda, la despesa social augmenta un 12,6% en relació amb l’any passat
  • Incrementen les despeses de personal en un 7,24% per, entre altres, fer front a la devolució de la paga extraordinària de l’any 2012 i a l’increment de l’1% del sou del personal (d’acord amb la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016).
  • Es fa una previsió de deute de 9.404.496,32 euros, que situa l’Ajuntament dins el ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2016, amb un 57,82% i amb un estalvi net a 31 de desembre de 2016 de 96.156,33 euros.
  • El capítol 4 incrementa un 14,23% respecte al pressupost inicial de 2015 com a conseqüència de l’augment de crèdit pressupostari de nous convenis amb entitats, entre d’altres.
  • Es preveu mantenir igual que durant l’exercici 2015 el total de la recaptació via impostos directes (IBI, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre l’increment del valor del terrenys de naturalesa) i indirectes (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
  • Pel que fa al es taxes, també es manté la mateixa previsió de preus públics de l’any 2015, fet al qual contribueix l’increment d’ingressos per multes del semàfor punt vermell.

 

One Response to Caldes aprova un pressupost de 21,6 milions per a l’any 2016

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *