Aquest mes de març, l’Ajuntament formalitza dos encàrrecs relacionats amb el manteniment d’espais públics a dues entitats que tenen caràcter social i que treballen per a la incorporació al món laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i de persones internes en centres penitenciaris.

D’una banda, encarrega a la Fundació Privada Vallès Oriental (entitat sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat intel·lectual de tot Catalunya) el servei de manteniment dels parcs, les zones enjardinades i els vorals sense urbanitzar de les urbanitzacions i polígons industrials i treballs forestals en franges i zones verdes a determinades urbanitzacions.

CALDES CONTRACTES

Moment de la firma del contracte amb FVO. (Foto: Ajuntament)

D’altra banda, encarrega al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció la conservació i el manteniment de les parcel·les públiques no edificades i el manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions de Can Valls, Torre Negrell i El Farell, entre altres tasques.

L’alcalde, Jordi Solé, i el regidor d’Espai Públic, Jaume Mauri, han presentat el contingut d’aquests encàrrecs municipals durant la firma del contracte amb la Fundació Privada Vallès Oriental, que ha tingut lloc dilluns 23 de març. A l’acte han assistit Juan M. Monsalve, director general, i Jaume Gregori, Patró de la Fundació.

CONTRACTE AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL 

caldes contracteAmb la Fundació se signa aquest març el contracte per a la realització dels «Serveis de manteniment dels parcs, les zones enjardinades i els vorals sense urbanitzar de les urbanitzacions i polígons industrials i treballs forestals en franges i zones verdes a determinades urbanitzacions». El contracte se subscriurà per una any i amb preu de licitació de 72.000 € (IVA inclòs).

El personal de la Fundació farà les següents tasques:

  • Conservació, manteniment i millora de vorals i camins.
  • Conservació i manteniment de les parcel·les no edificades propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i zones verdes interiors de les urbanitzacions de Can Regassol, Can Maspons i Lledoners.
  • Manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions de Lledoners, Regassol i Saulons.
  • Conservació, manteniment i millora de parcs i zones ajardinades de les urbanitzacions.
  • Qualsevol altre tasca que en substitució de les esmentades en els punts anteriors sigui prioritària realitzar en l’àmbit de la jardineria municipal o la prevenció d’incendis.

La Fundació Privada Vallés Oriental és una entitat sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, amb la finalitat de potenciar el seu benestar i el de les seves famílies.

La FVO té com a identitat l’interès general com a pioners en l’acció social, sempre més pròxima a les persones que a l’administració pública. És per això que el paper de la Fundació no és suplir les mancances de l’administració, sinó complementar els seus compromisos amb la societat en quan a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual.

CONVENI AMB EL CIRE

En paral·lel, l’Ajuntament signa un conveni amb el CIRE per dos anys, prorrogable per dos anys més, per un import total de 114.937,88€ (IVA inclòs).

El conveni estableix les bases segons les quals es durà a terme l’encàrrec de conservació i manteniment de les parcel·les no edificades propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i zones verdes interiors de les urbanitzacions de Can Valls i Font dels Enamorats, manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions de Can Valls, Torre Negrell i El Farell i desbrossa de canyes dels torrents del Salze i Bugarai i Riera de Caldes.

El CIRE és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia de la Generalitat que té com a objectiu facilitar la reinserció sociolaboral dels interns en centres penitenciaris i educatius de Catalunya, mitjançant la creació, l’aplicació i el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball adaptats a les necessitats d’aquestes persones i altres actuacions encaminades a aconseguir-ne la reinserció.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.