Caldes s’afegeix a la setantena de municipis catalans que exerceixen sobirania fiscal

El Ple de l’Ajuntament de maig de 2013 va manifestar la voluntat del municipi de Caldes de Montbui d’exercir la seva sobirania fiscal explorant les vies per a liquidar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), d’acord amb la normativa legal vigent.

És per això que ara la Junta de Govern Local ha acordat acollir-se a l’oferiment de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per vehicular la presentació i el pagament dels tributs estatals IRPF i IVA, fins ara recaptats directament per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). La sobirania fiscal consisteix en l’ingrés dels impostos que recapten els ens locals (l’IRPF dels treballadors municipals o l’IVA) a l’Agència Tributària de Catalunya.

Segons informa l’Associació de Municipis per la Independència, actualment hi ha més de 70 Ajuntaments i administracions locals que ja estan exercint la sobirania fiscal i 174 que han aprovat mocions per exercir-la properament (http://www.municipisindependencia.cat/mapes/sobirania-fiscal/).

Aquests impostos són tributs estatals cedits parcialment a Catalunya i per tant la normativa que els regula és la de l’Estat espanyol.

L’article 204.2 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) estableix que la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels impostos estatals cedits parcialment a la Generalitat i recaptats a Catalunya correspon a l’Administració Tributària de l’Estat, sense perjudici de la delegació que l’Estat pugui realitzar i de la col·laboració que es pugui establir.

La resolució del Ministeri d’Hisenda de 21 de desembre de 2009 estableix un conveni de col·laboració entre l’AEAT i l’ATC per a la implantació de la finestreta única tributària i per determinats tràmits en matèria tributària. L’objecte d’aquest conveni és la finestreta única per a la presentació de determinats tràmits referits únicament a l’IRPF i a l’Impost sobre Patrimoni.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *