L’informe emès per l’Ajuntament de Caldes de Montbui un mes després de les ventades que van afectar el territori el passat 9 de desembre estima una xifra aproximada de 890.350€ per a la reparació dels danys causats pels vents.

Les últimes setmanes el consistori ha actuat per a restablir la normalitat després que el vent afectés vies de comunicació, espais, enllumenat i equipaments públics, serveis de telefonia i subministrament elèctric i propietats privades. A hores d’ara, l’esforç fet pels Serveis Territorials de l’Ajuntament, Brigades, Policia, Bombers i Protecció Civil garanteix l’ús de tots aquests espais i serveis amb normalitat i el gruix de la feina pendent se centra en les grans masses forestals (a banda dels danys en habitatges, zones agrícoles i indústries privades).

En línies generals, resta pendent i/o està en procés d’execució:

  • La retirada i transport de la massa vegetal provocada pels arbres caiguts
  • La retirada d’arbres caiguts dels boscos privats, on es calculen unes 800 hectàrees afectades
  • Les reparacions dels danys produïts a particulars (uns 200 habitatges, unes 10 zones agrícoles i ramaderes i unes 25 indústries)
  • La retirada d’arbres caiguts i la reparació de mobiliari urbà de dos parcs públics (al Farell i a Can Valls)
  • La reparació d’algunes lluminàries i suports de l’enllumenat públic
  • La revisió de cables de telefonia despenjats
  • La reparació dels danys causats al Cementiri Municipal, l’equipament que més desperfectes ha patit

ELS EFECTES DE LES VENTADES PER SECTORS

La ventada del passat 9 de desembre de 2014 va deixar al municipi de Caldes de Montbui afectacions de diversa consideració a les vies de comunicació, als serveis públics, als serveis de subministrament públics, als espais i equipaments públics, als habitatges, a les indústries i als boscos privats.

Vies de comunicació 
L’àmbit més afectat han estat les vies de comunicació: carreteres C59 i 1413 titularitat de la Generalitat de Catalunya, carretera 1423 a El Farell i Sant Sebastià de Montmajor titularitat de la Diputació de Barcelona, els vials d’accés a totes les urbanitzacions, la majoria de carrers de les urbanitzacions (sobretot Can Valls, Els Lledoners, Torre Negrell i El Farell) i tots els camins rurals.

A aquestes actuacions s’ha destinat el major esforç de l’Ajuntament, primer com actuació d’emergència per permetre l’accés de la ciutadania als seus habitatges i, després, per anar obrint l’accés als espais de l’entorn rural. En aquest àmbit la situació està normalitzada. Encara s’està actuant al Farell, tot i que la mobilitat està assegurada arreu.

Territorialment els barris en què la presència de grans arbres que han caigut ha fet més estralls són El Farell, Can Valls i Els Lledoners.

Telefonia i electricitat 
Els serveis de subministrament públic de titularitat privada, telefonia i electricitat, van patir greus desperfectes, sobretot als barris de Els Lledoners, Can Valls i El Farell. Els usuaris de l’empresa local Electra Caldense van patir una afectació mínima gràcies a la instal·lació de grups electrògens de manera immediata. Els usuaris d’altres proveïdors d’energia, sobretot veïns de Can Valls i Els Lledoners, van patir talls de llum d’entre 24 i 48 hores.

Enllumenat públic 
Hi ha hagut 18 lluminàries afectades per la caiguda d’arbres. Actualment la seguretat dels veïns està garantida i resta canviar diversos suports pendents de proveïment.

Aigua 
La xarxa de subministrament d’aigua potable ha tingut afectacions importants a El Farell, en el que la caiguda d’un arbre va provocar el trencament d’una canonada de subministrament, i als Lledoners on, per la manca de subministrament elèctric, no es va restablir el subministrament d’aigua fins 48 hores després de la ventada. A partir d’aquest moment el subministrament es va normalitzar a tot el municipi.

Parcs i jardins 
Els espais públics més afectats, a part de les vies de comunicació, han estat els parcs i jardins urbans, resultant greument danyats el parc de Can Rius, el parc de l’Estació i la zona social d’El Farell. El parc de Can Rius va tancar a l’accés públic durant més de 15 dies. En aquests moments encara s’està treballant a la zona social de El farell i s’estan retirant restes vegetals de Can Rius.

Equipaments públics 
També van resultar lleument afectats 7 equipaments públics i greument afectat un equipament, el Cementiri Municipal.

Boscos 
L’afectació a finques privades forestals es calcula en unes 800 ha de bosc. Aquesta situació suposa un repte per als propers mesos. L’Ajuntament està impulsant la retirada d’aquesta massa forestal conjuntament amb els propietaris i a través d’empreses de producció de biomassa forestal.

Altres àmbits privats 
La ventada va afectar a uns 200 habitatges privats. Els desperfectes no han estat, excepte en casos concrets, molt greus.

També ha malmès unes 25 activitats industrials i una desena d’explotacions agrícoles (les més afectades han estat les que tenen hivernacles).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.