desfibril·ladorsCanovelles ha instal·lat desfibril·ladors als pavellons, al teatre auditori, al camp de futbol i un de portàtil per actes a l’aire lliure. Un total de 24 tècnics municipals, de cultura i esports, més els membres de la policia local, han fet aquests dies la formació específica per utilitzar els aparells de forma eficient.

Els desfibril·ladors externs automàtics (DEA) són els equips tècnics homologats que permet analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb nivells alts de seguretat.

Pel que fa als desfibril·ladors semiautomàtics (DESA), disposen de les mateixes característiques que els DEA però requereixen que una persona premi el botó de descàrrega per activar-los.

Leave a Reply

Your email address will not be published.