restes canovellesLa Generalitat s’ha compromès a mantenir i conservar les troballes arqueològiques de Ca l’Estrada 2. De fet, el Departament de Cultura ja ha presentat el projecte modificat de l’escola Els Quatre Vents, que inclou un espai soterrat sota l’entrada del centre educatiu per tal de preservar els sòls de les cabanes i els focs adjacents.

El projecte preveu l’accés a aquest espai des de l’entrada de l’escola i un sistema de miralls per tal que es pugui veure des del pis superior. També està previst la museïtzació de les restes per tal de preservar-les.

Per altra banda, l’Ajuntament està treballant per definir un pla director d’explotació i conservació del jaciment, que seria de gestió pròpia, independentment del funcionament de l’escola.

Leave a Reply

Your email address will not be published.