Dins del  Programa Complementari de Reforma i Millora d’Equipaments Locals en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, la Diputació ha concedit a l’Ajuntament de Canovelles 180.00 euros de subvenció. L’objectiu d’aquest programa és contribuir al sosteniment de les despeses derivades de les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments locals en els àmbits de la seguretat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica.

El programa té una línia de suport al finançament d’obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals (museus, arxius, teatres, centres culturals, sales polivalents i ateneus)

Les subvencions  atorgades són les següents:

  • “Equipaments Bibliotecaris” – Any 2018

Autoservei mitjançant RFID

50.000 euros

La identificació per radiofreqüència o RFID és la tecnologia que permet transmetre dades sense fils, a través d’ones de ràdio. Els xips i els lectors RFID substitueixen o complementen les tecnologies de codis de barres. A les biblioteques, s’utilitza principalment per a automatitzar la gestió del préstec i el control de seguretat. La implementació de RFID en una biblioteca comporta el replantejament de tasques i organització dels equips de treball i suposa un canvi important  en la gestió de l’equipament.

  • “Mercats” – Any 2018

Obres i instal·lacions dels quadres d’endolls del mercat no sedentari

                30.000 euros

  • “Equipaments educatius” – Any 2019

Millora de l’aïllament de l’evolvent i de les instal·lacions de climatització de l’edifici de l’escola bressol Marta Mata

                50.000 euros

  • “Equipaments Bibliotecaris” – Any 2019

          Millora de la distribució interior i implementació de mesures per a la legalització de la Biblioteca municipal Frederica Montseny

                50.000 euros

Leave a Reply

Your email address will not be published.