“No a la supressió de línies de P3 a les escoles”

“Que hi hagi grups de P3 a les escoles públiques amb 25 alumnes no és un problema pel Departament d’Ensenyament. Que en alguns d’aquests grups hi hagi alumnes amb necessitats educatives especials, amb ràtios similars, no és un problema pel Departament. Que faltin hores de personal tècnic d’educació infantil, que es dificulti la seva cobertura de substitucions per baixa laboral. Que faltin hores de personal vetllador per atendre a l’alumnat amb limitacions pisco motrius, també no és un problema pel Departament.

Aquestes són greus deficiències que pateixen les escoles públiques de  la nostra comarca i arreu del país. En aquest cas a l’educació infantil, però que també és extensible a la primària i a la secundària obligatòria i no obligatòria.

Aquí rau el quid de la polèmica: mentre el Departament d’Ensenyament justifica la supressió de línies de P3 a causa de la davallada demogràfica, la disminució de la natalitat que redunda en menys infants per escolaritzar, nosaltres la gent de CCOO com també la resta de la comunitat educativa, agrupada en el MUCE ( Marc Unitari de la Comunitat Educativa) docents, mares, pares, alumnat,… considerem que la prioritat és  reduir les ràtios escolars per salvar grups escolars i millorar l’atenció educativa. La nostra proposta són ràtios de 20 alumnes i de 15 alumnes amb grups amb infants amb necessitats educatives especials, a l’etapa infantil, 3-6 anys.

Aquesta proposta està avalada amb experiències i normes d’estats europeus amb major inversió educativa, que millora l’atenció als i les infants. Perquè al cap i la fi  la qüestió està en destinar més o menys diners per a l’escola pública. La política retalladora de serveis públics de l’actual Govern de la Generalitat és continuista respecte de l’anterior de Convergència. A la nostra comarca 6 escoles de diversos municipis estan afectades per la supressió d’una línia de P3, que formen part del total de 59 en el conjunt de Catalunya. Què sàpiguen hores d’ara, ja que en poden ser més en funció de la preinscripció que hi hagi. Aquesta retallada se suma a la que ja hem patit en anys anteriors en línies i també amb tancament d’escoles. La supressió de grups incideix en la retallada de docents, es per 1,5 docent per grup retallat i també a personal TEI, fent minvar la plantilla educativa en un moment on cal destinar inversió en la creació d’ocupació estable i digna.

La retallada afecta sobre tot als centres públics, mentre que ens consta que hi ha escoles privades concertades que se les permet tenir grups amb menys de 25 alumnes i en alguns casos fins i tot per sota de 20. Per això la nostra exigència és que totes les escoles sostingudes amb fons públics tinguin el mateix tractament. Si a la concertada són viables els grups amb inferior ràtio també es permeti a la pública. Aquest greuge s’incrementa amb les escoles concertades d’elit i que segreguen per sexes, que considerem que no fan cap funció social, per la qual cosa no haurien de tenir concert.

Mentre la qüestió demogràfica és la raó del Govern de la Generalitat per retallar a infantil i primària, a secundària l’increment notori d’alumnat que arriba a aquesta etapa educativa, reb el mateix tracte retallador: insuficient dotació pressupostària per eixamplar el  número d’instituts. A diversos municipis de la comarca falten aules per encabir el creixement de matrícula a l’ESO, alhora que continuen havent-hi cargoleres.

quim fornesLa pressió reivindicativa de la comunitat educativa pública, com també la col·laboració d’ajuntament afectats per les supressions,(a diversos municipis s’ha aprovat la moció de CCOO per salvar els grups d’infantil), esta donant efectes positius: congelació de la supressió d’algunes línies de P3 previstes fins després de la preinscripció. De fet aquesta és una de les demandes que fem, per tal de no induir a la no inscripció i per tant condemnar directament a l’escola. Fins i tot el Departament està disposat a rebaixar la ràtio en els centres amb alta complexitat educativa a 22 alumnes, que tot i que no és el que plantegem, és un pas. Ara bé aquests fets s’han de valorar am cautela i mantenir la pressió per evitar  la supressió prevista.

CCOO, estem compromeses amb l’Educació Pública ja que la considerem un servei públic fonamental i un pilar bàsic del benestar social, per això mantindrem de manera activa i perseverant la nostra activitat reivindicativa colze amb colze amb la resta de la comunitat educativa”.

Quim Fornés Salillas, secretari Educació CCOO Vallès Oriental – Maresme – Osona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *