Fa un any que l’Ajuntament de Cardedeu no aplica producte herbicida amb glifosat per l’eliminació d’herbes de la via pública, ja sigui als escocells dels arbres, voreres i vores d’asfalts, saulons, patis i parterres. La mesura, recollida als propòsits d’actuació del PAM 2015-19, es va emprendre per raons de salut i sostenibilitat. A Granollers no només s’ha utilitzat aquest producte, sino que l’equip de govern s’ha negat a deixar d’utilitzar-ho.

El glifosat és un producte controvertit l’ús del qual és prohibit a diversos països, vist que no sols elimina la planta ruixada, sinó que danya el sòl prolongant el termini d’aparició de noves plantes a l’espai. Segons l’OMS és molt probablement cancerigen i al país la seva aplicació requereix, per normativa actual, unes mesures molt estrictes de protocol, comunicació d’alerta i restricció de l’accés de les persones a la zona afectada.

Escocell amb "mulch" o jaç protector per evitar les males herbes. (Foto: Ajuntament)

Escocell amb “mulch” o jaç protector per evitar les males herbes. (Foto: Ajuntament)

Com a mesures alternatives per a l’eliminació d’herbes de la via pública, s’ha optat per diverses solucions segons el lloc, com la retirada manual, la sega o la tolerància de presència d’herbes de mata baixa en forma de prat espontani en espais com places. En alguns escocells i parterres també s’hi està incorporant mulch o jaç protector per evitar al màxim la crescuda de males herbes.

Des de l’Ajuntament de Cardedeu s’informa que, amb el pretext d’evitar l’ús de productes químics que podrien ser perjudicials per a la salut de les persones, es prioritza l’ús de productes que, tot i ser químics, són aptes per el cultiu ecològic i per tant no suposen risc per a les persones, o tractaments alternatius per fer front a plagues d’arbres i jardins. Properament, fins i tot, es farà una prova pilot de sembra de plantes controlades als escocells dels arbres que pateixen pugó, que a part de controlar o pal·liar l’aparició de plagues, permet evitar el creixement de males herbes.

L’Ajuntament de Cardedeu invita a tota la ciutadania a seguir el seu mateix exemple i optar, per raons de salut comunitària, per mesures alternatives al glifosat per al desherbatge i opcions menys agressives per a les persones per atacar plagues d’horts, jardins i arbres.

Leave a Reply

Your email address will not be published.