El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació de l’any 2016 amb els 9 vots a favor de l’equip de govern, ERC i CUP; 4 en contra (3 de CiU i 1 de GpC), i 2 abstencions del PSC.

Imatge del Ple. (Foto: Ajuntament)

Imatge del Ple. (Foto: Ajuntament)

El pressupost té una dotació total de 17.177.562 euros. Això representa un increment d’un 1,37% respecte a l’anterior i un 4,4% sobre el pressupost corrent. Pel que fa als capítols d’ingrés, el pressupost recull la previsió d’ingrés derivat de les ordenances fiscals aprovades definitivament en el mateix Ple, essent un pressupost que ha tingut en compte un lleuger increment de l’activitat econòmica però mantenint un criteri de prudència.

Quant a la despesa, en destaca l’augment del capítol I, corresponent a personal, en un 6,42% com a conseqüència de l’increment salarial de l’1% i de la recuperació de la paga extraordinària perduda del 2012.

Les inversions previstes en el pressupost ascendeixen a 1.006.000 euros, totes finançades amb endeutament. Les més rellevants són la reurbanització del carrer Dr. Klein i les inversions en els Parcs Pompeu Fabra i Pinetons, així com el projecte de reforma de la Tèxtil Rase, les inversions en equipaments municipals i en accessibilitat de l’espai públic.

El rati d’endeutament de l’Ajuntament és del 50%.

Durant la sessió plenària tots els regidors de l’equip de govern van explicar i detallar les seves línies de treball associades a pressupost, exposant les propostes de cada àrea.

L’equip de govern, format per ERC i CUP, ha posat de manifest la necessitat de que en un futur es canviïn les dinàmiques, elaborant un pressupost en base zero, per tal de qüestionar de cap a cap la despesa, fer política, i aconseguir les fites assenyalades en el recentment publicat Pla d’Actuació Municipal.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.