Les graderies i els murs serveixen per consolidar els talussos i evitar l'entrada de sorra i aigua a la pista en cas de pluja. (Foto: Ajuntament)

Les graderies i els murs serveixen per consolidar els talussos i evitar l’entrada de sorra i aigua a la pista en cas de pluja. (Foto: Ajuntament)

La pista del parc de Pompeu Fabra s’ha millorat amb la construcció de graderies que donen confort i comoditat als usuaris. A més, les graderies i els murs serveixen per consolidar els talussos i evitar l’entrada de sorra i aigua a la pista en cas de pluja intensa.

Per facilitar l’accés de persones amb mobilitat reduïda, s’ha fet un camí de formigó que connecta el pas de vianants de l’avinguda de l’Onze de Setembre amb la rampa de vianants d’accés a la pista. L’obra s’ha complementat amb una tanca perimetral de pals de fusta per evitar caigudes.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.