Imatge d'un solar brut. (Foto: Ajuntament)

Imatge d’un solar brut. (Foto: Ajuntament)

L’Ajuntament de Cardedeu està enviant requeriments a les persones propietàries de solars sense edificar per tal que els netegin abans de la revetlla de Sant Joan, i evitar així risc d’incendi durant l’estiu i també per raons de salubritat. En total, s’han enviat 206 cartes informatives per la campanya de neteja de solars d’enguany, que corresponen a un total de 333 finques.

En aquestes cartes, que també s’adrecen a la propietat de terrenys i jardins de finques no habitades dins el nucli urbà, s’informa que els dies 16 i 17 de juny l’Ajuntament farà una revisió de l’estat de neteja de tots els solars, terrenys i jardins per verificar que no hi ha malesa, herba alta, deixalles, trastos i andròmines o qualsevol altra substància que pugui produir males olors, servir de focus d’aparició de plagues o sigui susceptible de cremar-se. En cas que els terrenys no es trobin en les condicions idònies de seguretat, salubritat i neteja, l’ordenança reguladora de la via pública preveu sancions d’entre 300 i 600 euros.

20 EXPEDIENTS SANCIONADORS EL 2015

Durant la campanya de 2015 es van iniciar 20 expedients sancionadors de 100 euros cadascun per no haver netejat el solar o bé per netejar-lo fora de termini. També es van imposar 2 multes coercitives de 300 euros cadascuna per finques que a hores d’ara encara estan brutes. A més, l’Ajuntament ha hagut de netejar subsidiàriament dos solars per problemes de salubritat, que han suposat una despesa de prop de 2.000 euros, i que els titulars hauran de pagar.

One Response

  1. Mercè

    Bé, ara ja entenc perquè els propietaris dels terrenys no els netegen: prefereixen pagar la multa, sigui o no coercitiva.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.