El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu ha aprovat per unanimitat interposar accions judicials contra el Banc de Sabadell, demanant l’anul·lació d’un producte financer anomenat “Collar bonificado sobre tipo de interés”, contractat el 12 d’agost del 2008. El Consistori espera recuperar els 635.610,31 euros ja pagats al banc, i que no es generin més liquidacions fins a venciment del producte (agost 2023), que estimativament representarien 1.200.000 euros més.

L’Ajuntament considera que el banc va faltar en les seves obligacions de deure d’informar, transparència, lleialtat i prevalença dels interessos del client, sense advertir dels riscos d’un producte que a més de no ser idoni pels fins ofertats, va néixer clarament esbiaixat en favor del banc.

En el Ple s’ha recordat l’obligació de les entitats locals d’exercir les accions necessàries en defensa dels seus drets, així com que s’ha intentat amb l’entitat financera arribar a un acord extrajudicial, sense èxit.

La demanda judicial, que es presentarà d’immediat als Jutjats de Granollers, es recolza en la profusa legislació bancària i en les sentències més recents del Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.