4rt cinturó

La nova carretera ha estat objecte de moltes protestes ciutadanes.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) ha donat llum verda a l’eliminació definitiva de la reserva viària del Quart Cinturó del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM). L’acord ja va ser aprovat per unanimitat de tots els regidors assistents al Ple de gener d’enguany, però estava pendent que la CTUB autoritzés la modificació puntual del POUM per eliminar aquest vial. De fet, el Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat pel Parlament de Catalunya l’abril de 2010 ja no preveu aquesta infraestructura més enllà del tram d’Abrera a Granollers. El Ministeri de Foment també ha informat favorablement a l’eliminació de la reserva del Quart Cinturó del POUM cardedeuenc. 

Finalitzen, així, a nivell local, més de 20 anys de mobilitzacions ciutadanes i posicionaments institucionals en contra d’aquest vial al seu pas per Cardedeu, vehiculades a través de la Plataforma contra el 4t Cinturó. A nivell institucional, hi ha hagut diversos manifestos municipals en contra, el primer al Ple del 4 de juny de 1994, on es va acordar per unanimitat manifestar el desacord davant el projecte i donar suport públic a les accions empreses des de la societat civil. L’últim, i que ha desembocat en l’eliminació total i definitiva, al Ple de 31 de març de 2011 on es va aprovar una moció presentada per la CUP i ERC, amb l’adhesió del grup municipal d’ICV, per eliminar la reserva de sòl de l’autovia orbital prolongació del 4t Cinturó al seu pas per Cardedeu.

A nivell nacional, l’organització Campanya Contra el Quart Cinturó, que en el seu moment va donar ple suport a les reivindicacions de Cardedeu, segueix mobilitzat per evitar l’impacte ambiental d’aquesta infraestructura en els seus trams encara previstos, i proposant com a alternativa una veritable xarxa funcional de transport públic a la segona corona metropolitana, per a una millora real i efectiva de la mobilitat.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.