L’Ajuntament de Cardedeu ha encarregat el projecte executiu de restauració d’un tram del Torrent Llibre, en concret del tram urbà entre la via del tren i l’encreuament amb la C-35. El projecte analitza la problemàtica actual i proposa solucions i actuacions.

Es tracta d’un document que permet tenir una radiografia completa de l’estat actual d’aquest tram del Torrent Llibre i que ha de servir per futures obres de restauració. De fet, per la seva complexitat i per l’alt cost econòmic de totes les actuacions, s’executarà per fases.

El projecte pretén resoldre els problemes socioambientals i paisatgístics actuals, com els talussos inestables, el risc d’inundació, l’estancament d’aigües a la llera, i la presència d’espècies al·lòctones invasores, entre d’altres.

Leave a Reply

Your email address will not be published.