L'alcalde, Enric Olivé, rebent el catàleg de caminos. (Foto: Diputació)

L’alcalde, Enric Olivé, rebent el catàleg de caminos. (Foto: Diputació)

L’Ajuntament de Cardedeu ha rebut el catàleg inventari de camins municipals de Cardedeu elaborat per la Diputació. El document recull els principals camins del municipi que comuniquen nuclis de població i carreteres entre sí. L’alcalde, Enric Olivé, ha rebut el treball de la mà del diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega.

En total s’han inventariat 35 camins que sumen 30,836 km. Hi estan inclosos tots els que recull el Pla de Prevenció d’Incendis Municipal i els que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fixa com a vies de comunicació, escollits d’acord amb les indicacions dels tècnics encarregats de la redacció del catàleg i dels representants polítics i tècnics de l’Ajuntament.

A partir de la informació base de la geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm, s’ha fet un treball de camp amb visites a tots els camins per recollir dades descriptives pel seu posterior processament informàtic.

La majoria de camins es troben en bon estat de conservació i són transitables en la seva totalitat. De cada camí s’ha confeccionat una fitxa resum amb les dades identificatives com ara codi, nom, extrem i topònim, i situació; les dades generals d’estat, amb longitud, amplada i tipus de ferm, així com la seva descripció a partir de fotografies i perfil longitudinal.

El catàleg de camins municipals ha tingut un cost de 6.370,65 euros, dels quals el 80% han estat finançats per la Diputació i el 20% del pressupost municipal.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.