Cardedeu_Mobilitat_ALTA

El diputat i el regidor en el moment de l’entrega del Pla. (Foto: Diputació)

La Diputació ha finalitzat la redacció del Pla de mobilitat sostenible de Cardedeu, un document bàsic per configurar les actuacions a realitzar i que garanteixin a les persones del municipi una mobilitat sostenible i segura. El Pla ha estat lliurat pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, al regidor d’Urbanisme i Espai Públic, Obres i Serveis, Joan Masferrer.

L’objectiu del Pla és configurar un model de transport més eficient pe millorar la competitivitat dels sistema productiu, incrementar la qualitat de vida dels ciutadans i no comprometre les seves condicions de salut, aportar més seguretat en els desplaçaments i establir unes pautes de mobilitat més sostenibles entre el conjunt d’habitants del municipi.

El document inclou una anàlisi de l’accessibilitat i la mobilitat de les persones i una avaluació de la circulació i la seguretat viària del municipi. També s’analitza la situació del transport públic de viatgers, els aparcaments disponibles o les activitats econòmiques que es desenvolupen en l’àmbit municipal, a més d’altres aspectes com ara el soroll, el consum energètic i les emissions associades als vehicles.

El Pla fa també propostes d’actuació en els àmbits de la mobilitat, ja sigui a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle privat motoritzat, així com de la seguretat viària, l’aparcament i les mesures a adoptar per a la promoció, educació i sensibilització per a una mobilitat sostenible.

One Response

  1. Albert Conesa

    El Ajuntament té previst alguna deducció amb l’ impost de circulació per els vehicles eléctrics o els hibrits, amb el fi de premiar la reducció de contaminació al poble ?

    Crec que sería una bona manera de incitar al ús d’ aquets vehicles.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.