Cardedeu compta amb un notable parc d’habitatges buits. En total, 430. L’objectiu de l’Ajuntament és mobilitzar-los, és a dir, proporcionar-los un ús. Així es va posar de manifest en el marc de la jornada celebrada dimarts dia 19 d’abril, titulada “Cap a una oferta d’habitatges assequibles”.

En la jornada es van presentar propostes concretes per fer front a l’emergència habitacional del municipi i d’altres mesures per facilitar l’accés i el manteniment a un habitatge. A més del regidor d’Habitatge, Benet Fusté, hi van intervenir Carme Trilla, presidenta d’Habitat3 i exsecretària d’Habitatge de la Generalitat, i Maria Josep Lázaro, arquitecta de la cooperativa Celobert que ha fet un estudi dels immobles buits de Cardedeu.

MESURES PER FOMENTAR L’ÚS SOCIAL

Imatge de la jornada. (Foto: Ajuntament)

Imatge de la jornada. (Foto: Ajuntament)

Una de les principals conclusions de la jornada va ser que mobilitzar els habitatges buits pot ser una estratègia eficaç per garantir el dret a l’habitatge i relativament més econòmica que construir nous immobles protegits. En aquest sentit, Carme Trilla va explicar algunes de les mesures que poden servir perquè els propietaris dels 430 habitatges buits detectats a l’estudi els donin un ús social: mesures de foment com les assegurances de cobrament i de caució, les bonificacions fiscals i els ajuts a la rehabilitació, i mesures penalitzadores com les contemplades per la Llei pel Dret a l’Habitatge de Catalunya.

En referència als pisos i cases buits propietat dels bancs, l’Ajuntament de Cardedeu s’ha compromès amb l’aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència habitacional i pobresa energètica. Aquesta llei obliga les entitats financeres a oferir un lloguer social en casos d’execució hipotecària i a cedir els seus habitatges buits per reallotjar les emergències ateses als serveis socials municipals.

En els darrers mesos, l’Ajuntament ha demanat a les entitats financeres que tenen immobles buits al municipi que cedeixin part d’aquests habitatges per poder-hi allotjar famílies en risc l’exclusió residencial. Aquests pisos i cases seran gestionats per l’Agència d’Habitatge de Catalunya, que assignarà els habitatges cedits a persones o famílies inscrites al registre de sol·licitants i que pagaran lloguers en funció de la situació econòmica.

En cas que les entitats financeres no compleixin aquesta cessió, l’Ajuntament iniciarà els procediments sancionadors corresponents, com contempla la Llei 24/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.