mossos nivell 5

Agents dels Mossos d’Esquadra en màxim nivell d’alerta, nivell 5. (Foto: MdE)

El cos de Mossos d’Esquadra disposa d’un Pla Operatiu Específic (POE) en el qual s’estableixen les mesures de seguretat i les accions especifiques que duu la policia de la Generalitat amb la finalitat d’evitar un atemptat terrorista, segons quin sigui el nivell d’alerta antiterrorista vigent. En aquest moment, el nivell d’alerta és el 4 dels cinc possibles.

Els Nivells d’Alerta Antiterrorista (NAA) són una escala formada per diferents nivells que es complementen entre ells i que estan associats a un determinat grau de risc d’acord amb l’amenaça del moment; s’estableixen d’acord a uns criteris homogenis establerts amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE).

ELS DIFERENTS NIVELLS D’ALERTA

Segons cada nivell d’alerta, els Mossos d’Esquadra actuen de diferent manera.

En el nivell 1, els agents realitzen un patrullatge de proximitat i preventiu. En el nivell 2, el cos policial incrementa el patrullatge preventiu. En el nivell 3, els policies augmenten la seva presència i la seva activitat a mitjans de transport, fan controls a vehicles i a persones a les autopistes i carreteres.

En el nivell 4, els agents accentuen els controls d’accés en grans esdeveniments i unitats policials fan servei amb armes llargues. I en el nivell 5, i últim, la policia activa al màxim tots els serveis i recursos de policia autonòmica.

Totes aquestes accions es van sumant unes a les altres a mesura que els nivells d’alerta s’incrementen.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.