L’Escola Municipal del Treball de Granollers i la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) han signat un conveni que estableix un marc de col·laboració per promoure les relacions de caràcter acadèmic, industrial i professional.

El document, que han firmat, per part del centre educatiu la directora, Montserrat Bosch, i Carles Torras com a secretari general de la UEAC, recull com a finalitats el desenvolupament d’activitats docents, d’investigació, transferència de coneixement i difusió en matèries d’interès comú; l’establiment de vincles entre les empreses del sector UEAC i l’EMT per desplegar models de col·laboració per millorar-ne la  transformació econòmica i social; la col·laboració en l’estudi i l’execució de projectes i iniciatives que reportin beneficis a la projecció d’ambdues entitats; el foment de l’intercanvi recíproc d’informació en qüestió d’investigació, publicacions…; el foment del debat i l’intercanvi d’experiències; i la cessió d’espais de manera mútua per a accions de formació i difusió.

ALTRES PUNTS DEL CONVENI

Altres punts que preveu el conveni són l’aportació per part de la UEAC -en la mesura que sigui possible-, d’equipament, maquinària, material fungible, programari específic… que contribueixi a l’aprenentatge de l’alumnat i al desenvolupament òptim dels cicles formatius del centre educatiu; l’acolliment a les empreses associades, d’estudiants d’estada a l’empresa en les modalitats de Formació en Centres de Treball (FCT) i d’alternança Dual; la participació en activitats mútues; la difusió entre els associats de la UEAC de les mesures flexibilitzadores de l’EMT (formació, millora de la qualificació professional, adaptació entre les situacions personals i les professionals); i l’orientació dels treballadors de les empreses associades a la UEAC a les  proves d’accés al cicle formatiu de l’EMT.

L’EMT podrà disposar de dos vehicles cedits pels empresaris
de l’automoció que permetran fer pràctiques als alumnes
del cicle formatiu de grau mitjà d’electromecànica de vehicles.

Montse Bosch s’ha declarat “molt contenta” per un conveni que formalitza una relació estreta que ve de lluny, “que beneficia els alumnes, i en què hi guanya la ciutat i el teixit empresarial”. Carles Torras de la seva banda ha explicat que “hi ha una gran demanda de bons mecànics” i que “tots els alumnes que acaben troben feina”. El secretari general de la UEAC s’ha proposat “aconseguir el grau superior” -ara a Granollers s’imparteixen el grau mitjà i l’universitari-, desig que l’alcalde, Josep Mayoral, ha fet seu com a objectiu de futur. Ell mateix ha destacat el “salt qualitatiu” que representa un conveni que reforça la relació “entre els sistemes educatiu i productiu”.

En virtut del conveni, l’EMT podrà disposar de dos vehicles cedits pels empresaris de l’automoció que permetran fer pràctiques als alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d’electromecànica de vehicles, que compta amb una cinquantena d’estudiants de Granollers, la comarca i comarques veïnes, com ara Osona.

Leave a Reply

Your email address will not be published.