El 3 d’abril està previst que s’iniciïn les obres de reurbanització del carrer de la Llibertat. La primera fase dels treballs té una durada prevista de quatre mesos i abastarà des del Mercat Nuestra Señora del Carmen fins al número 8 del carrer. La segona fase durarà deu mesos més i s’iniciarà al setembre.

La reurbanització del carrer de la Llibertat, juntament amb la renovació que es va fer de la plaça del Poble són dues de les principals actuacions urbanístiques incloses en el Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord.

El fet que la Generalitat decidís posar el punt final a la darrera pròrroga dels ajuts de la Llei de barris al juny d’aquest any fa que només una part del projecte del carrer de la Llibertat pugui ser subvencionat.

Entre les millores que es duran a terme hi ha la substitució del paviment i de l’enllumenat, la creació d’una nova canalització per a la xarxa de clavegueram, el soterrament de part de la xarxa de baixa tensió, la substitució parcial de la xarxa de subministrament d’aigua, l’enjardinament de la zona i la dotació de mobiliari urbà.

Les obres va a càrrec de l’empresa Hercal Diggers, SL. L’import d’adjudicació és de 2.290.251,10 € (IVA inclòs) i la durada total, de 14 mesos. Els treballs es desenvoluparan en dues fases. La primera té una durada prevista de 4 mesos i s’iniciarà el 3 d’abril. La segona, començarà al setembre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.