Imatge de la presentació de l'informe.

Imatge de la presentació de l’informe.

Entre els anys 2009 i 2014, el percentatge de joves vallesans que han emigrat per manca d’oportunitats laborals aquí s’ha incrementat en un 76,06%. Aquesta és una de les dades incloses en l’estudi Generació JESP (Joves Emigrants Sobradament Preparats), presentat per Avalot, els joves de la UGT.

El sindicat ha destacat també que en aquest període el ritme de destrucció de llocs de treball ocupats per joves d’entre 16 i 24 anys ha estat elevat a la comarca: en dos anys, s’han perdut 542 afiliacions a la seguretat social, segons residències padronals, i en els darrers cinc anys s’han perdut 1.137 comptes de cotització a la seguretat social. Alhora que, l’atur registrat des de l’any 2009 s’ha vist incrementat en 7.553 persones.

Segons dades de l’EPA, entre el tercer trimestre del 2009 i el tercer trimestre del 2014 han estat , la qual cosa representa el 9,84% dels jocs de treball juvenil. En el darrer any a Catalunya han desaparegut 5.400 llocs de treball que fins ara estaven ocupats per joves.

EMIGRANTS PER NECESSITAT

(Per ampliar la imatge cliqueu a sobre).

(Per ampliar la imatge cliqueu a sobre).

Fa un parell d’anys, a l’informe Generació JESP del Vallès Oriental (Joves Emigrants Sobradament Preparats) el sindicat ja va avisar que si no s’aturava la sagnia d’aturats i la precarietat dels joves al mercat de treball, aquest acabaria sent un país exportador de professionals qualificats. Del 2012 al 2013, el nombre total de catalans residents a l’estranger va continuar augmentant en un 9,36% situant-se en 203.250 persones. Però, concretament a la comarca, aquest augment es va situar en el 19,62%.

“Enguany, el problema continua agreujant-se més”, alerten des de la UGT. A Catalunya, segons el padró d’habitants residents a l’estranger (IDESCAT), del 2013 al 2014 el nombre de catalans residents a l’estranger ha augmentat un 8,94%, situant-se en 221.444 persones. D’aquest total, 55.319, el 25% tenen entre 15 i 34 anys. L’augment de joves residents a altres països respecte al 2013 ha estat del 9,24% i si es compara amb el 2009 (primer any que l’IDESCAT recull aquestes dades) l’increment és del 55,62%. Pel que fa al total de catalans residents a l’estranger, en aquests 3 anys la xifra també ha augmentat pràcticament un 54%.

Si es centra la mirada en la comarca del Vallès Oriental, els joves d’entre 15 i 34 anys residents a l’estranger han augmentat un 14,58% respecte al 2013 i un 76,02% des del 2009. Actualment aquests joves representen vora el 25% de la població del Vallès Oriental resident a l’estranger. Del 2013 al 2014, ha augmentat un 16,02%; l’acumulat des de l’any 2009 és del 86%.

El sindicat destaca que, respecte a l’any 2009, el col·lectiu de vallesans joves que resideixen fora de l’Estat Espanyol ha augmentat alarmantment: en els darrers 5 anys 482 vallesans joves més s’han vist forçats a emigrar.

grafica1Pel que fa a les destinacions que trien els joves vallesans a l’hora d’emigrar són, en primer lloc i amb un 52%, Europa (França, Andorra, Alemanya i Suïssa); en segon lloc, Amèrica amb un 41% (Argentina, Veneçuela, Brasil, Mèxic, USA, Canadà i Costa Rica), seguit amb un 4% per Àsia i Àfrica i Oceania amb un 2% i 1%, respectivament.

A aquests joves catalans que resideixen a l’estranger cal afegir aquells que marxen becats amb programes que fomenten les pràctiques i que, donada l’estada limitada en el temps, no figuren al registre del padró. En aquest grup cal destacar que des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) es gestionen dos programes per a realitzar pràctiques en empreses fora d’Espanya. Concretament, l’Eurodissea (joves de 18 a 30 anys) va tenir al llarg de 2013 (fins a 31 de setembre), 83 beneficiaris, i en el que va de 2014 (fins a 31 de maig) n’ha tingut 35. Pel que fa a la Leonardo da Vinci-Motiva (joves de 18 a 35 anys) 83 beneficiaris/es fins a desembre 2013 i enguany, de gener a 31 de maig ja en portem 61. L’any 2011 aquesta xifra va ser de 78 i 65 persones, respectivament.

D’altra banda, les beques Argo Global per a titulats universitaris preveuen concedir 600 beques al llarg de la convocatòria 2014-2017 per marxar a l’estranger. Cal tenir present que aquests programes reben moltes més demandes de les que poden satisfer.

Pel que fa a l’Estat Espanyol, i segons un estudi de l’Eurobaròmetre publicat al mes de juny del 2011 sobre mobilitat juvenil (última dada disponible), l’Estat espanyol es troba entre els sis primers països amb major percentatge de població jove que expressa el seu desig d’iniciar una nova etapa a un altre país, ja sigui per ampliar estudis o per buscar treball. El 68% dels joves espanyols diuen que volen marxar a l’estranger: el 36% per un temps determinat, mentre que el 32% no mostra perspectives de retorn, cosa que “sembla molt preocupant”.

PER QUÈ VOLEN EMIGRAR ELS JOVES?

Impossibilitat de trobar una feina digna al mercat de treball local. Segons dades recollides en l’informe Atur Juvenil a Espanya: causes i solucions, de l’Observatori Econòmic del Servei d’Estudis del BBVA de setembre de 2011 (últim disponible), la subocupació a Espanya se situa al voltant del 45%, enfront de menys del 20% de mitjana entre els països de l’OCDE. Pel que fa al jovent, fa tres anys un estudi de l’OCDE publicat al setembre de 2010 (últim disponible), el 44% dels joves espanyols d’entre 25 i 29 anys té una ocupació per sota del seu nivell d’estudis, el que s’anomena subocupació.

Segons la UGT, “el nostre model productiu, basat en la construcció, el turisme de sol i platja i les empreses que volen competir en mà d’obra barata i productes de poc valor afegit, no és capaç de donar resposta als joves que durant anys s’han format i especialitzat en diferents matèries, i ara es veuen obligats a marxar a l’estranger a la recerca d’un futur”. “L’equació formació + esforç = èxit ja no es compleix en aquest país”, afegeixen des del sindicat.

Atur. Al novembre passat, l’atur juvenil a Catalunya afectava 38.300 joves d’entre 16 a 24 anys, xifra que suposava una reducció del 14,12% de la taxa d’atur juvenil vers al mateix període de l’any 2013.

(Per ampliar la imatge cliqueu a sobre).

(Per ampliar la imatge cliqueu a sobre).

Pel que fa al Vallès Oriental, la comarca va registrar l’any 2013 (any tancat) 37.751 persones a l’atur, 9.899 dels quals tenien entre 16 i 34 anys. Del total de vallesans aturats, un 26,2% eren joves.

En la taula adjunta es pot observar com l’atur general s’ha vist incrementat en tots els municipis del Vallès Oriental des de l’any 2009, en alguns casos duplicant la taxa registrada fa cinc anys com és el cas de Campins. Cal tenir en compte que l’atur general s’ha incrementat de mitja un 30%. I també que l’atur juvenil ha sofert un decrement gairebé a tots els municipis de la comarca. Aquest fet, segons alerta el sindicat, pot estar derivat pel flux migratori juvenil i/o del repartiment del treball existent: on abans treballava un jove ara ho fan dos a temps parcial.

Temporalitat. Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, pràcticament la totalitat dels contractes realitzats als joves menors de 25 anys, des de l’agost de l’any 2012 són contractes temporals. Aquest 2014, la contractació indefinida suposa un 6,2% vers el 93,8% dels contractes temporals realitzats a joves.

Per la seva banda, els contractes temporals més estables, aquells que són de temps superior o igual a 12 mesos, no suposen més d’un 0,3% de la contractació temporal jove. “Podem afirmar que més de la meitat dels joves amb contracte temporal determinat treballen amb un contracte d’un mes o d’inferior durada”, expliquen des de la UGT. El sindicat afegeix que també cal

destacar que les xifres de parcialitat entre els joves menors de 25 anys suposen un 51,1%. “És a dir, que més de la meitat dels joves treballen a temps parcial”.

Si finalment es té en compte que la major part dels contractes temporals i parcials són “involuntaris”, el que demostra que els sol·licitants de treball es veuen sotmesos a acceptar treballs temporals i/o de mitja jornada, aquest un motiu més pel que els/les nostres joves opten per fugir a l’estranger.

Salaris baixos. El sindicat destaca que els contractes que normalment s’ofereixen als joves són eventuals. Des de l’entrada en vigor de la reforma laboral, diu l’informe, s’ha produït un augment dels de formació i de pràctiques, cosa “que no ha fet més que precaritzar la situació i limitar encara més les possibilitats de trobar una feina digna amb unes condicions laborals decents tot impossibilitant l’emancipació”.

A Catalunya, el salari mig brut anual dels joves menors de 20 anys era l’any 2012 (darrera dada disponible), de 7.427,72 euros bruts anuals i el d’un jove de 20 a 24 anys era de 11.296,43 euros. Això demostra, segons l’informe, que el col·lectiu hagi perdut des de l’any 2008 el 25% del seu poder adquisitiu (2.532,54 € bruts/anuals). Davant aquestes dades, el sindicat assegura que el salari mitjà d’un treballador menor de 20 anys representa el 42% del d’un d’edat mitjana, i el d’un jove d’entre 20 a 24 anys, el 56%.

TAXA D’EMANCIPACIÓ JUVENIL

En el segon trimestre del 2014, la taxa d’emancipació dels joves de 16 a 29 anys a Catalunya es va situar en el 25,4% a l’alçada de la del 2003. La UGT afirma que, amb la crisi, les possibilitats d’emancipació dels joves s’han anant reduint, ja que al seu inici l’any 2007 va arribar a ser del 33,7%. “Així, davant aquestes dades, restem encara molt lluny de les de països referents d’Europa com Alemanya, França o Holanda”, afirma l’informe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.