La Crida per Granollers-CUP ha denunciat que un dels camins d’accés públic del paratge de Can Ninou, dins del terme municipal de Granollers, està barrat al pas de persones quan aquesta via hauria de ser de lliure entrada segons la normativa municipal. El camí, que passa per terrenys propietat del RACC –i que en fa usos puntuals el Circuit de Catalunya–, es troba des de fa mesos amb un mur fet amb terra compactada, runa i barreres de formigó de més d’un metre d’alçada. La presència d’aquesta barrera dificulta el pas de persones, principalment en bicicleta, cadira de rodes o infants i dissuadeix el pas a altres.

Després de fer la comprovació tècnica corresponent, el grup municipal de la CUP ha certificat que aquest camí és al mapa de la xarxa bàsica de camins públics de Granollers. El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Natural de Granollers especifica en un dels seus articles que “els camins públics de la xarxa bàsica de camins rurals i veïnals de Granollers són béns de domini i ús públic, i per tant, són inalienables, inembargables i imprescriptibles”. De fet, a l’interior dels terrenys –a una zona de xops– s’hi poden observar pals d’indicacions de camins públics.

Can Ninou, any 2008. (Foto: CUP)

Can Ninou, any 2008. (Foto: CUP)

La denúncia arriba després de les queixes d’algunes persones que han fet ús d’aquest camí públic. La situació no és nova i l’apropiació del camí per part dels propietaris dels terrenys es porta produint de forma progressiva des de fa molt de temps anys. L’any 2008 ja es podia observar la presència de murs tipus New Jersey de formigó col·locats de forma transversal ocupant el camí. Al juny de 2015 es va detectar la presència d’aquests murs col·locats de forma longitudinal. A principis de 2016 van arribar queixes que a sobre d’aquests murs s’havia amuntegat un turonet de terra compactada i runes per donar a entendre que ni vianants ni ciclistes poden passar per aquest tram del camí, que serveix per arribar fins a d’altres camins públics com el de Can Ninou a Parets.

L’ALCALDE CONFIRMA QUE EL CAMÍ ÉS PÚBLIC

 Aquesta denúncia es va realitzar durant el darrer ple municipal del passat dimarts 29 de març en forma de prec perquè l’Ajuntament fes acomplir al RACC i al Circuit de Catalunya la normativa municipal. Durant el ple, l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral (PSC), va arribar a afirmar que ell mateix havia comprovat el camí i havia pogut “accedir lliurement”. L’alcalde va confirmar amb les seves paraules que el camí és d’accés públic tot i “que negui l’existència de la barrera permanent”, matissen des de la CUP. En canvi, les proves fotogràfiques aportades pel grup municipal i el testimoni de diverses persones que han fet ús d’aquest camí públic certifiquen la seva existència.

També en algunes queixes que s’han fet arribar, els testimonis parlen que, un cop superada aquesta barrera, s’han trobat personal vinculat al Circuit de Catalunya que ha impedit el pas per dins del camí. En aquests casos el personal es trobava circulant amb cotxes d’alta cilindrada per aquests terrenys de Can Ninou i pel camí públic realitzant proves de rally sense cap mena de mesures de seguretat ni control i sense cap publicitat o avís previ per a les persones que podien transitar per aquests camins d’accés públic. Fins i tot s’han trobat vídeos a Youtube on es fa des de fa anys publicitat d’aquestes proves de cotxes.

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.