La realització del Programa Fem Ocupació per  Joves, que  el Consell Comarcal està desenvolupant durant el 2014, ha representat la contractació de 30 joves a diferents empreses, per un mínim de 6 mesos, la qual cosa ha suposat el 100% de la inserció prevista en aquesta iniciativa.

El programa Fem Ocupació per a Joves està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i  ofereix ajuts econòmics a empreses que contractin joves de 18 a 30 anys, amb formació mínima d’ESO o Batxillerat i amb experiència laboral prèvia. Els joves contractats també reben orientació i formació, i les empreses disposen del suport necessari per a la presentació al SOC de la documentació de sol·licitud i el seguiment dels ajuts.

La tipologia d’empresa que participa en el programa ha estat molt diversa en quant a sector i grandària, però principalment són petites empreses industrials i comerços. Les ocupacions en les quals s’han realitzat la majoria dels contractes han estat les d’adminitratiu genèric i comptable, mosso de magatzem i repossador; també s’han contractat diversos peons agrícoles.

Els joves participants són de diverses edats entre 18 a 30 anys, 13 dones i 17 homes, tenen formació d’ESO o Batxillerat, indistintament, i amb experiència prèvia. Un dels objectius del programa és la continuïtat laboral del jove a l’empresa, i la previsió és que en molts casos aquesta possibilitat es compleixi.  Les empreses han pogut cercar candidats amb el suport dels serveis tècnics del Consell Comarcal, que els han sol·licitat a les oficines de Treball i als serveis d’ocupació municipals de la comarca.

El programa Fem Ocupació per a Joves està adreçat a joves entre 18 i 30 anys amb nivel d’estudis d’ESO o batxillerat preferiblement amb experiència laboral prèvia, amb la finalitat d’inserir-los a l’empresa ordinària amb un contracte laboral de 6 mesos, alhora que realitzen una formació de 120 hores vinculada al lloc de treball. El jove al llarg del programa rep el suport del seu tutor.

El programa va iniciar-se a desembre de l’any passat i a mitjans de setembre va finalitzar el termini per poder realizar les contractacions. El resultat ha estat de 30 joves inserits, el 100% dels assignats pel programa. A partir d’ara, es farà el seguiment i la tutorització per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal.

El programa Fem Ocupació per a Joves està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Servicio de Empleo Público Estatal i el Fons Social Europeu, regulat per l’Ordre EMO/278/2013, de 28 d’octubre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.