Avui dijous, 7 de maig, al matí l’Ajuntament de les Franqueses ha aprovat per decret d’alcaldia i ratificat per acord de la Junta de Govern Local deixar sense efecte les denúncies tramitades en el període comprès entre el 21 de febrer i el 18 de març corresponents als punts semafòrics que incorporen el sistema del foto vermell ubicats al carrer de Catalunya de Llerona.

Així mateix, l’Ajuntament ha aprovat deixar sense efecte la segona i successives multes interposades des de l’entrada en funcionament de l’esmentat sistema únicament en el cas d’infraccions que s’hagin comès de forma reiterada en el mateix indret i pel mateix concepte i que s’hagin produït amb anterioritat a la recepció de la primera notificació de manera que la persona interessada no hagi pogut tenir coneixement previ de la primera infracció.

Aquesta resolució és vàlida tant per als punts semafòrics col·locats a Llerona com per als instal·lats a Corró d’Avall, concretament, a la carretera de Ribes (cruïlla amb la carretera de Cànoves) i al carrer del Pont (a l’alçada del giratori de Can Mònic).

El consistori també ha resolt reforçar la senyalització informativa i preventiva de tots els punts semafòrics que incorporen el sistema del foto vermell.

La pressió ciutadana ha tingut una reacció positiva. L’equip de govern ha fet marxa enrere, però només parcialment.

3 Responses

  1. Santi Martínez

    Por fin han entrado en razón, aunque sea por la proximidad de las elecciones. Sea como sea, bienvenida sea la medida.

    Respon
  2. Marta

    Com s’ha de gestionar per recuperar els diners de les multes ja pagades i que ara retiraran?

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.