La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya ha aprovat una declaració de suport a la creació a Sant Celoni del Museu Europeu del Bosc “per tal de potenciar la pedagogia sobre la importància de la gestió forestal sostenible i els aprofitaments del bosc per a garantir-ne tant la conservació com les funcions socials i ambientals”.

El Parlament emmarca el suport a aquest projecte dins la preocupació pels processos d’embosquinament dels sòls, que comporten la pèrdua de sòl agrícola i que poden generar increments en el nombre i la intensitat dels incendis forestals.

En aquest sentit, la declaració expressa el seu suport a la lluita contra els processos de desertificació, que provoquen també la pèrdua de coberta vegetal i de sòl agrícola i poden incrementar el risc de riuades, catastròfiques, i expressa també el seu suport a l’aplicació de la bioeconomia i el foment dels bioproductes.

El Museu Europeu del Bosc és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i es formula com una institució de referència europea en la divulgació del coneixement integral dels boscos i les seves funcions.

El MEdB pot contribuir a donar resposta a alguns dels reptes ambientals més crítics del segle XXI estretament relacionats amb els boscos, com són el canvi climàtic o el nexe aigua-energia-alimentació. Així mateix, el MEdB ha de jugar un rol essencial com a plataforma d’intercanvi de coneixement a fi de transferir els valors socials, ecològics i econòmics dels boscos, els quals poden representar una eina de benestar i competitivitat.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.