El Canovelles Acoge II és un projecte interdisciplinari per a la integració d’immigrants i ha actuat sobre quatre àmbits per a donar un tractament transversal i global. Els serveis i programes que s’han inclós són:

Servei d’acollida i assesorament legal.

 • Servei d’acompanyament i inserció social de joves immigrants.
 • Servei lingüístic per a immigrants. SERLI.
 • Programa per l’empoderament del col.lectiu de dones immigrades més desfavorides

El projecte ha comptat amb cursos de formació en tics, d’alfabetització en català i castellà, de coneixement de l’entorn i participació en activitats generals.

En el programa d’Identifiació, Recollida i Visibilització de Bones Pràctiques en Integració, finançat pel Fons Europeu d’Integració i la Dirección General de Migraciones, depenent del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, s’han seleccionat les 10 pràctiques que formaran part del II Dossier de BBPP en Integració i el II Encuentro Nacional de Identificación, Recogida y Visibilización de Buenas Prácticas en Integración. Les que s’han seleccionat són:

 1. Sensibilización, por una Escuela Intercultural: Red de Escuelas Interculturales (Liga Española de la Educación y la Cultura Popular)
 2. Némesis (Andalucía Acoge)
 3. Asiste II (Ayuntamiento de Alcalá de Henares)
 4. Programa Integral de Acogida y Cohesión Social (Consell Comarcal de Anoia)
 5. Escuela Comunitaria Intercultural (La Merced Migraciones)
 6. Centro de Día para Mujeres Inmigrantes Isadora Duncan (Isadora Duncan)
 7. Entre dos Orillas (fundación Directa para el Desarrollo Integral)
 8. Programa de Promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes (Provivienda)

Leave a Reply

Your email address will not be published.