Els pressupostos de l’Ajuntament de Granollers no seran participatius. La majoria del PSC ha impedit que prosperi la moció presentada per  la Crida per Granollers-CUP, que sí ha comptat amb el suport de CiU, ERC, PP i Ciutadans.

La moció de la Crida per Granollers-CUP afirmava que en els darrers quatre exercicis l’aprovació inicial dels pressupostos es va fer amb dates tant properes a l’inici de l’exercici en que entraven en vigor que es va dificultar la participació ciutadana “garantida teòricament en l’ordenament jurídic”. Entre d’altres, la moció denunciava que els pressupostos del 2014 no van entrar en vigor fins el 4 de febrer del mateix any i els del 2015 no van fer-ho fins el 29 de gener. La formació feia referència a l’articulat de la Llei d’Hisendes Locals, que estableix que l’alcalde hauria de presentar al Ple els pressupostos municipals abans del 15 d’octubre per a que s’aprovin inicialment, s’esmenin o es retornin, i obliga a que siguin definitivament aprovats i publicats al butlletí oficial abans del 31 de desembre.

En la moció s’exposava també que els Pressupostos Participatius són una forma de participació de la ciutadania en la gestió municipal, mitjançant la qual tot el veïnat pot participar en l’elaboració de part dels pressupostos municipals. Des de la Crida per Granollers-CUP es destacava que l’objectiu principal dels Pressupostos Participatius és el de “potenciar la participació directa de la ciutadania a fi de situar en el centre d’atenció les demandes i les necessitats en matèria de despesa pública”. “Per elaborar uns pressupostos participatius –segueix la formació– és imprescindible un compromís ferm per part de l’Equip de Govern Municipal amb la transparència, la informació i la participació. Pel que consideren necessària una voluntat política que faciliti mecanismes d’accés en la forma i temps adequats”.

Per aquest motiu, conscients que l’endarreriment torna a produir-se enguany, ja que el Ple encara no ha estat informat dels pressupostos per al 2016, la Crida per Granollers-CUP reclamava a l’alcalde que, per garantir els drets d’informació i participació i en compliment de la Llei de les Hisendes Locals, es comprometi de cara al proper exercici a presentar abans del 15 d’octubre la proposta de pressupostos per al 2017. La formació proposava també “que es crei una comissió municipal d’estudi, amb representants de tots els grups, que elabori una proposta de Reglament de Pressupostos Participatius, que sigui tramesa al Consell de Ciutat de Granollers per tal que el Consell pugui formular les propostes i suggeriments que consideri oportunes i procedir a la redacció d’una proposta d’Autoreglament del Pressupost Participatiu, per tal que els Pressupostos Generals del 2017 es puguin elaborar de forma participativa”.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.