El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès és el quart amb més altes de Catalunya. Fins ara, ja s’han beneficiat un centenar d’empresaris de la tramitació electrònica que ofereix el PAE.

Des del maig de 2014, els emprenedors que volen legalitzar la seva activitat econòmica ho podem fer, amb un sol tràmit i de forma pràcticament immediata, al PAE, situat a les oficines de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO).

Les facilitats i l’agilització en els tràmits que ofereix l’Ajuntament de Mollet a través d’EMFO, ha permès que ja se n’hagin pogut beneficiar un centenar d’empresaris. A través del Document Únic Electrònic es tramita l’alta d’empresaris individuals (Autònoms), Societats de Responsabilitat Limitada (SL) i Societats Limitada Nova Empresa (SLNE).

L’èxit del Document Únic Electrònic es basa en optimitzar temps i desplaçaments dels emprenedors, ja que en el mateix document, entre d’altres, s’engloben tràmits com ara l’alta a Hisenda i a la Seguretat Social, l’alta de treballadors, el registre a l’Agencia de Protecció de Dades o la inscripció al Registre Mercantil en el cas de societats.

Les persones que hi estiguin interessades poden adreçar-se a les oficines d’EMFO (C/ Riera 7) o trucar al 93 570 51 60

SUPORT A LA CREACIÓ D’EMPRESES

Al marge del Punt d’Atenció a l’Emprenedor, l’Ajuntament de Mollet també ofereix orientació i assessorament personalitzat per a totes aquelles persones que vulguin posar en marxa el seu propi negoci.

Pel proper dilluns 26 d’octubre s’ha organitzat una sessió on es donaran a conèixer diferents eines per desenvolupar la idea de negoci com ara treballar els aspectes més importants del pla d’empresa. Les inscripcions es poden fer a traves del web d’EMFO.

Al llarg d’aquest 2015, ja s’han atès més de 900 persones interessades en rebre formació i assessorament per emprendre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.