Les pretensions de l’equip de govern de les Franqueses d’incloure equipaments comercials al polígon del sector N s’han trobat amb un obstacle inesperat. El Govern va aprovar el 23 de desembre el decret llei que deroga l’excepció de contigüitat que permetia obrir nous equipaments comercials fora dels nuclis urbans a Catalunya. L’objectiu de la mesura és “protegir el model d’urbanisme comercial, basant en l’ocupació i la utilització racional del territori”, segons va explicar el conseller de la Presidència, Francesc Homs, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Homs va explicar que, fins ara, l’excepció contemplava la instal·lació de nous establiments comercials de forma excepcional fora dels nuclis urbans per contigüitat amb la Trama Urbana Consolidada (TUC). El decret llei apel·la a “raons imperioses d’interès general”, en considerar que l’aplicació pràctica d’aquesta excepció “ha provocat greus conseqüències en el model comercial català”, en la mesura que propicia l’aparició d’àrees comercials perifèriques fora de les ciutats en perjudici de la cohesió social i la diversitat d’usos. La mesura de la Generalitat no afecta només al sector N, sinó a la totalitat dels polígons industrials de les Franqueses, on l’equip de govern tenia previst ampliar els usos permesos.

LA SOLUCIÓ PER A REBAIXAR EL DEUTE MUNICIPAL

El sector està abandonat.

El sector està abandonat.

El sector N, amb una superfície de 436.456 metres quadrats, ocupa els terrenys situats al costat oest de la carretera de Cardedeu (C-251). Les obres es van iniciar el 2007, però al 2008 es van aturar com a conseqüència d’una sentència judicial. Actualment s’ha executat prop del 40% de les obres, però gran part de les infraestructures construïdes s’estan deteriorant a causa del seu abandonament. Per reactivar-lo i fer-lo més atractiu a possibles inversors, l’equip de govern havia inclòs l’ampliació dels usos permesos, permetent la instal·lació d’establiments comercials.

El pla parcial de la zona es va aprovar en el ple celebrat el 21 de novembre passat. El portaveu d’ERC, Àngel Profitós, va criticar el govern municipal per planificar el sector N amb la inclusió d’usos comercials i ja va posar en dubte que el Parlament votés una esmena als pressupostos de la Generalitat per aprovar una excepció a la llei de comerç. Aleshores, l’alcalde va respondre que l’Ajuntament de les Franqueses continuaria intentant que s’hi puguin implantar superfícies comercials al polígon. Els plans previstos per Francesc Colomé (CiU) no són compatibles amb el model comercial que defensa la Generalitat.

En el mateix ple també es va aprovar la modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses i dels planejaments derivats de desenvolupament industrial del municipi pel que fa als usos permesos als polígons. La Generalitat ha tallat d’arrel les pretensions del govern municipal d’ampliar els usos de les zones industrials amb l’objectiu d’eixugar el deute de l’Ajuntament, que alguns xifren en més de 10 milions d’euros.

DEFENSANT EL MODEL COMERCIAL CATALÀ

El mes de febrer de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei que ajornava l’aplicació de l’excepció de contigüitat mitjançant una disposició transitòria. Com a resposta, l’Executiu espanyol va presentar un nou recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional (TC) que, amb la seva admissió a tràmit, va quedar en suspens el mes de novembre, cosa que feia novament aplicable l’esmentada excepció de contigüitat.

Davant d’aquesta situació, el Consell Executiu ha aprovat el decret llei derogatori en exercici de les competències en matèria de comerç reconegudes a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i d’acord amb la Directiva europea 2006/123/CE, relativa als serveis del mercat interior i amb la normativa estatal d’adaptació. L’objectiu és donar coherència al model d’urbanisme comercial i a la utilització racional del territori, requisits que es consideren indispensables per a protegir la cohesió social, amb un desenvolupament sostenible i impedint la proliferació d’establiments comercials perifèrics al territori amb incidència directa en la mobilitat.

La mesura s’emmarca, segons paraules del conseller Homs, “en el compromís del Govern de defensar, amb tots els instruments al seu abast, el model comercial i la normativa catalana en matèria de comerç”.

A banda de les diferents accions judicials, el 15 de desembre passat, el Govern i les  principals associacions de comerciants, sindicats, entitats municipalistes i altres operadors del sector, van lliurar a la presidenta del Parlament la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, que formalitza el pacte social i sectorial per refermar i reivindicar la vigència del model comercial català.

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.