El Centro Español de Metrologia (CEM) ha emès un nou informe en què assegura que el sistema foto vermell instal·lat a les Franqueses del Vallès no ha d’estar sotmès a control metrològic. Aquest informe, amb data del 20 d’abril, diu textualment “Las espiras magnéticas que describe en su documento, no utilizan la velocidad, que supuestamente pudieran medir, para los fines que se establecen en el articulo 8 antes citado, ni registran ni conservan los resultados de las medidas efectuades, ni son utilizados para la formulación de denuncias, pues solo se limitan a enviar una orden al semáforo para que cambie su estado ante la presencia de un vehiculo que detecta. Es decir, no hay una razón que justifique la necesidad de su control metrológico, ya que su finalidad es indicar al semáforo la presencia de un vehiculo”  I conclou: “Por todo ello, consideramos que las espiras magnéticas que se utilicen para el control de los semáforos en los supuestos descritos en su documento, no son susceptibles de someterlos al control metrológico del Estado”.

L’informe afirma que el sistema no ha d’estar sotmès a control metrològic. (Foto: Ajuntament)

Els jutjats contenciosos administratius 7, 12 i 13 han desestimat tres recursos, un referent al sistema foto vermell instal·lat a la rotonda de Can Mònic i dos al carrer Catalunya (Llerona). En dos casos, els jutges condemnen als demandants a pagar les costes processals (300 i 100 euros), és a dir a fer-se càrrec de les despeses del judici. En aquests moments, hi ha un total de 15 sentències a favor de l’Ajuntament de les Franqueses (3 amb condemna de costes per als infractors) i només 4 sentències en contra dels jutjats 4 i 5. Dues d’aquestes sentències contràries es basen en la mala visibilitat de la matrícula a les imatges i les altres dues fan referència al funcionament del sistema del foto vermell del carrer Catalunya. Aquest és l’únic foto vermell de les Franqueses que està vinculat a espires.

L’Ajuntament considera que no s’ha fet una correcta valoració de les proves aportades pels serveis jurídics del consistori, entre les quals ja hi havia un informe del CEM que avalava el bon ús del sistema del carrer Catalunya. Després d’aquests fets, el consistori ha demanat un nou informe, que assegura que en aquest cas el foto vermell no ha d’estar sotmès a control metrològic perquè les infraccions multades consisteixen saltar-se el semàfor en vermell, no en un excés de velocitat.

Fent un resum de l’estat del procés, cal destacar que hi ha 15 sentències (2 que desestimen el recurs perquè feia referència a casos com d’altres que s’havien jutjat abans) de 7 jutjats diferents que avalen el bon funcionament del sistema. A més, hi ha altres dades favorables a l’Ajuntament: 16 infractors han decidit desistir i retirar el recurs; hi ha un decret per inadmissió; un decret per caducitat; i una inadmissió per extemporani.

Amb tot, l’Ajuntament de les Franqueses aportarà en els propers judicis el nou informe del CEM per tal de demostrar que el funcionament és correcte i espera que d’aquesta manera no hi hagi més sentències contràries.

One Response

  1. Josep Ramón

    Uns jutges diuen una cosa i altres jutges diuen una altra. Perquè?
    Perquè no hi ha cap normativa que reguli l’ús del foto-vermell. Llavors… és correcte que les autoritats utilitzin per a multar els ciutadans uns aparells que no estan subjectes a cap tipus de control oficial? Hi ha 4 sentències que diuen que no ho és, i encara serien més si l’ajuntament no hagués anul·lat algunes multes per a evitar, precisament, perdre el judici i sumar així, una altra sentència en contra.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.