Una sentència del Tribunal Suprem (TS) posa en qüestió alguns preceptes de l’estudi econòmic financer del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar per vàlid.

Aquesta sentència ve arrel d’un recurs que va presentar una immobiliària d’una entitat bancària en relació al planejament urbanístic d’un sector de Can Prat i que va ser desestimat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons l’equip de govern, la sentència del Tribunal Suprem ha sorprès tant a l’Ajuntament de Mollet, a la Generalitat com als mateixos impulsors del recurs, ja que no anul·la només el sector de Can Prat com demanava la immobiliària actora del recurs sinó que anul·la l’estudi econòmic financer del POUM reflectit a l’acord definitiu de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.

L’Ajuntament de Mollet ha anunciat que recorrerà la sentència fins a la màxima instància judicial possible donat que la sentència invoca una normativa preconstitucional de l’any 1976, i comptarà amb el suport de la Generalitat en totes les tramitacions administratives que s’hagin de portar a terme. L’Ajuntament considera que el Tribunal Suprem s’ha extralimitat si es té en compte que només es parla de temes formals i no de fons, raó per la qual el Tribunal Suprem ha envaït competències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

“Amb independència de com evolucioni aquesta situació als tribunals, el govern municipal  continuarà aplicant les normes urbanístiques que siguin vigents”, diuen des de l’Ajuntament. En aquest sentit, i tal com es va anunciar a la presentació del Pla d’Actuació de Mandat, el govern municipal creu que l’actual i encara vigent pla d’ordenament urbanístic, aprovat inicialment al 2003 en un context econòmic i social completament diferent a l’actual,  està esgotat després de 12 anys de vida. Per aquest motiu, considera que és el moment per iniciar els estudis per renovar les normes de planejament urbanístic de la ciutat per tal que responguin a l’actual context econòmic i social, i impulsi la generació de més activitat econòmica i ocupació.

Leave a Reply

Your email address will not be published.