La Comissió Executiva de l’associació Xarxa C17, presidida per l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, la vicepresidència l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, i el secretariat a càrrec de l’alcalde de Ripoll, Jordi Monell, s’ha reunit a Granollers per continuar treballant en els projectes clau que reverteixen en la millora del corredor viari i ferroviari de la C17 com un dels principals eixos de l’activitat productiva de Catalunya. L’impacte econòmic i social del seu desenvolupament té efectes multiplicadors al territori i per tot Catalunya.

En aquesta trobada s’han donat a conèixer les quatre vicepresidències que estaven pendents de concretar i que recauen, a falta de l’aprovació del Consell General de la Xarxa C17, a Jordi Guimet, de Pimec, en representació de l’àmbit d’organitzacions socioeconòmiques; Josep Pujades, de la Cambra de Comerç de Barcelona, en representació de l’àmbit d’entitats de desenvolupament econòmic, el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, en representació de l’àmbit universitats i centres de FP i Oriol Guixà, de La Farga, en representació de l’àmbit d’empresa.

La Comissió Executiva ha repassat l’estat de situació dels projectes clau presentats fa quatre mesos a Vic, i que durant aquest temps s’ha anat treballant en tots ells i se n’ha incorporat un de nou, que fa referència al transport de mercaderies.

1.- El desdoblament de la R3

El paper del transport ferroviari en aquest corredor és crucial. Seguiment de l’estat de situació de la redacció dels projectes de desdoblament de la R3, que implicarà millores de comunicació, de freqüència de pas i horaris.

2.- Solucions a la carretera C17

La Xarxa C17 planteja que la carretera necessita guanyar seguretat i fluïdesa de trànsit, cal el desdoblament de la via entre Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès. Seguiment de l’estat de situació de la redacció dels projectes de desdoblament i/o ampliació de la carretera.

3.- El Pla Director del Circuit de Velocitat

El model que es planteja en el Pla Director del Circuit reuneix el desenvolupament industrial, urbanístic i econòmic que es pot traslladar i implantar en el territori de la C17.

4.- Els Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus 2026

La Xarxa C17 defensa la candidatura dels Jocs Olímpics Barcelona- Pirineus i ho fa convençuda que cal un canvi del model turístic que passi per la millora de les infraestructures de comunicació.

5.- Projectes europeus: d’especialització i competitivitat territorial

Impulsar el món del motor-esport, la salut i la metal·lúrgia com a projectes que tenen una interessant especialització en l’eix de la C17 i que són competents territorialment per formar part de projectes europeus. Informació sobre els projectes d’especialització i competitivitat territorial d’àmbit comarcal que s’estan preparant per a la propera convocatòria de subvencions del fons Feder RIS3.

6.- Polígons industrials: desplegament de la fibra òptica, la xarxa elèctrica i els subministraments d’energia

Conèixer la realitat dels polígons industrials de la C17 per tal de poder treballar conjuntament, municipis i empreses, en la millora dels polígons i poder desplegar la fibra òptica i millorar els subministraments energètics. Estat de situació dels treballs per elaborar un mapa del sostre industrial comercialitzable dels polígons de la C17.

7.-Impuls de la FP Dual

Treball constant en el camp del coneixement, l’educació i l’empresa a través de la Formació Professional Dual, amb un paper central de la Universitat de Vic.

Mapa de l’oferta formativa dels sistemes de formació professional.

  • En aquesta trobada s’ha explicat l’acord entre la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers que converteix la capital del Vallès Oriental en ciutat en universitària. El campus, UGranollers, que s’ubicarà, inicialment, a Roca Umbert començarà el curs 2016/2017 amb dos graus i un cicle formatiu de grau superior. Aquest campus s’afegeix als de Vic, Manresa i Barcelona

 8.- El transport públic en carretera

Impuls del transport públic a la C17 amb el desplegament d’un Pla de transport de viatgers. Mapa de les línies de transport de viatgers a l’àmbit d’influència de la C17, a càrrec de l’AMTU.

9.- Transport de mercaderies

Definició d’una metodologia d’avaluació permanent del transport de mercaderies a la C17.

PROJECTE TERRITORIAL ESTRATÈGIC

La Xarxa C17 és un projecte territorial estratègic que es proposa coordinar els objectius i interessos comuns dels actors públic i privats que conflueixen en aquest espai productiu, i fomentar la seva col·laboració, apostant per a la seva indústria com a valor imprescindible i treballant per desenvolupar els projectes clau indispensables per tal que el corredor de la C17 esdevingui un eix de promoció econòmica conjunta que permeti potenciar l’ocupació en el seu àmbit.

L’associació Xarxa C-17 està formada per administracions locals, entitats i empreses que s’han adherit formalment a l’associació o ja han iniciat el tràmit per formar-ne part.

Leave a Reply

Your email address will not be published.