El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sentència declarant nuls 15 acomiadaments realitzats per l’empresa Assa Abloy Entrance Systems Production Spain, en el centre de treball de Les Franqueses del Vallès. La sentència declara el dret d’aquests treballadors afectats per l’acomiadament a tornar al seu lloc de treball rebent els salaris deixats de percebre.

El comitè d’empresa va presentar demanda en matèria d’impugnació de l’acomiadament col·lectiu per causes productives i organitzatives contra l’empresa esmentada ja que segons va indicar el comitè la causa real de l’ERO era la deslocalització de la producció a Romania. El comitè va afegir que l’oferiment de 20 dies d’indemnització per any treballat era una provocació ja que en altres ocasions l’empresa havia ofert entre 33 i 45 dies als treballadors acomiadats.

Malgrat que posteriorment l’empresa va augmentar la indemnització, la part social en representació dels treballadors va reiterar que la negociació no consistia només en l’oferta econòmica ja que l’empresa denunciada estava externalitzant la contractació de les feines habituals, i per tant quedava justificada la seva intenció de deslocalitzar la producció.

Leave a Reply

Your email address will not be published.