El Ple ordinari de dilluns 21 de desembre va aprovar inicialment el pressupost municipal per a 2016, amb els vots favorables de l’equip de govern, un d’ERC i un altre del PP. Com que al Ple hi faltava la regidora Francesca Masclans, del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, que segons va llegir en un comunicat el secretari de la Corporació ha renunciat al càrrec per motius personals, la votació es va haver de repetir, ja que s’havia empatat a 8 vots: CiU (6), ERC (1) i PP (1) a favor, i ILFC (4), PSC (3) i CpF (1) en contra. El vot de qualitat de l’alcalde va decantar la balança en la segona ronda.

Moment de la votació dels pressupostos. (Foto: Ajuntament)

Moment de la votació dels pressupostos. (Foto: Ajuntament)

Just abans de produir-se la votació es van viure uns moments força tensos, ja que els grups d’ILFC, PSC i CpF van retreure al regidor d’ERC, Àngel Profitós, que hagués explicat els motius pels quals votaria a favor del pressupost (l’acord a què va arribar amb CiU el diumenge al vespre) en el segon torn d’intervencions dels grups municipals. Aquest els va respondre que eren l’únic grup, juntament amb el PP, que havien volgut negociar el pressupost amb l’equip de govern.

PRESSUPOST SIMILAR AL DE 2015

El pressupost per a 2016 puja a 17.905.190 euros. L’alcalde de les Franqueses i regidor d’Hisenda, Francesc Colomé, va explicar que s’havia elaborat amb l’objectiu de mantenir els serveis oferts a la ciutadania potenciant de manera especial els esforços en polítiques socials.

Colomé va dir que el 95% del pressupost és molt similar al de l’any passat. Pel que fa al 5% restant en destaquen, amb relació a les despeses, la renovació de la gespa artificial del camp de futbol de de Corró d’Avall i els vestidors del camp de futbol de Bellavista. També en destaca l’increment general de l’1 per cent del sou dels treballadors municipals així com el reintegrament del 50% restant de la paga extraordinària de 2012. A més, segons va assegurar l’alcalde, es preveu la cobertura de tres noves places d’agent de policia i una nova partida de 50.000 euros per al nou programa de creació d’ocupació per a treballadors en atur de llarga durada a les empreses del municipi per un període de 12 mesos (6 contractats per l’Ajuntament i 6 més per l’empresa).

Colomé també va dir que es destinaran més diners a les activitats adreçades a gent gran, al jovent i a la cultura, així com una partida per a la creació del projecte d’horts urbans i per a la renovació dels camions de la brigada. També s’augmenten les partides destinades al manteniment del clavegueram i de les zones verdes del municipi.

46 BEQUES SENSE PODER-SE DONAR

En el Ple d’ahir també es van aprovar definitivament les ordenances fiscals per al proper any. L’equip de govern va acceptar la meitat de les al·legacions que van presentar-hi els grups municipals, i es van acabar aprovant amb el vot favorable de CiU, ERC i PP, l’abstenció d’ILFC i PSC i el vot en contra de CpF.

En el torn d’intervencions ILFC va agrair l’esforç del govern per estimar aquest nombre d’al·legacions, “tot i no ser les més substancials”, així com pel seu vot favorable a les mocions de caràcter social que van presentar –dues d’elles conjuntament amb el grup del PSC–, amb relació a l’establiment d’un reglament d’ajuts a les famílies amb l’objectiu de facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries vers l’Ajuntament; amb relació a l’impuls d’una política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals; i amb relació a l’assumpció per part del consistori de les beques menjador que compleixen requisits però que no tenen l’ajut garantit per manca de recursos a la partida de la Generalitat. Totes tres es van aprovar per unanimitat.

Pel que fa a la darrera moció, però, Ferran Jiménez, regidor de Polítiques Socials, va dir que les 46 sol·licituds de beques que complien els criteris i que no s’havien pogut donar, estava previst que es concedirien aviat gràcies a fons provinents del Consell Comarcal del Vallès Oriental i de la Diputació de Barcelona.

També es van aprovar per unanimitat dues mocions més, una de CpF que feia referència a la demanda per repintar el mur de l’inici de la carretera de l’Ametlla a Llerona i una altra del PSC amb relació a la “Crida per la igualtat al món municipal”.

One Response

  1. M. Aguilar

    Está claro que, actuando como mamporreros de CiU, ERC y PP ya se están allanando el terreno para formar parte del equipo de gobierno.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.