tractament pins pinetons

Els arbres estan afectats per una espècie d’escarabat. (Foto: Ajuntament)

Aquest mes de juny i fins a la tardor, l’Ajuntament de Cardedeu farà un tractament als pins del parc dels Pinetons, als quals s’ha detectat una plaga de tomicus (escarabat comú dels brots del pi). Ara se’ls està aplicant endoteràpia, una mena d’injecció nutritiva inofensiva per a les persones.

Posteriorment, es farà una esporga de seguretat, que no provocarà cap incidència més enllà de la limitació de l’espai concret on treballaran els operaris. A continuació, del 19 de juny i fins abans de la revetlla de Sant Joan, es llaurarà el sòl i s’hi aportarà mulch o jaç protector. En aquest cas es tancarà parcialment el parc per evitar molèsties a les persones usuàries, ja que pot provocar pols.

Al llarg de tot l’estiu, i com part del tractament, es preveuen regs abundants i localitzats a cada pi, ja que el tomicus es deu, en part, a l’estrès hídric per sequera que suporten els arbres. Finalment, a la tardor, es faran perforacions a capes profundes per aireació als punts més conflictius.

Leave a Reply

Your email address will not be published.