Els Serveis Socials de Sant Celoni atenen 1.800 persones el 2015

La duresa de la crisi econòmica s’ha reflectit en un progressiu augment de l’activitat dels Serveis Socials de Sant Celoni, que en els darrers anys han atès un creixent nombre de persones demandants de suport.

El 2015, tot i créixer un 10 %, ha mostrat una aturada notable, una dada que podria indicar que s’està arribant al sostre de la situació. Malgrat tot, les situacions personals s’han agreujat atesa la persistència en el temps de la manca de recursos econòmics, per dificultats d’accés a un lloc de treball. Els efectes no són només a nivell dinerari sinó a d’altres tant sensibles com l’estabilitat emocional i/o psicològica o la conflictivitat en els nuclis familiars i/o veïnals.

La tasca dels Serveis socials municipals, se centra en aquest context de manera prioritària en la recuperació de l’autonomia econòmica i social de les famílies, mitjançant l’acompanyament en la cerca d’estabilitat.

Paral·lelament i gràcies al coneixement acurat de les situacions, es facilita també suport econòmic amb ajudes socials d’urgència orientades especialment a subministraments bàsics, però també a altres recursos essencials com ara l’alimentació, l’habitatge o la formació.

En les taules següents s’observa l’evolució d’aquesta tipologia d’ajuts.

taules

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *