Pep Mur i Planas, candidat d’ERC-Acció Granollers, ha presentat a la una Sala Tarafa plena a vessar el seu projecte per construir un Nou Granollers. Mur va expressar la necessitat de transformar la ciutat “contra la vella política i formes de fer que són antigues” a partir de tres dinàmiques molt republicanes: la participació, la transparència i la innovació feta a partir d’estar al costat de la gent.

IMG_5202L’alcaldable d’ERC-Acció Granollers va defensar no tant el QUÈ sinó el COM: “Des d’ERC-Acció Granollers pensem que són tant importants les propostes del programa com la manera de portar-les a terme. Una bona idea executada de forma autoritària, sense ni tan sols ser consultada, perd tota la seva essència quan s’aplica en una comunitat.  La democràcia té sentit quan som tots els encarregats de tirar-la endavant, i no només els electes municipals”.  Per això, Mur es va comprometre que els projectes d’ERC-Acció Granollers es desenvolupin de forma transversal i col·laborativa, participada, creativa i innovadora.

En aquesta línia, Mur proposa una sèrie de canvis als consells de participació ciutadana existents, com ara que els ciutadans puguin presidir els diferents consells, o que assumeixin tasques de control i seguiment dels projectes del seu àmbit. “Creiem en el talent i la imaginació de la gent –va destacar Mur–, per a això, cal fomentar canvis en la manera de fer que els ciutadans s’impliquin en els projectes municipals. I cal utilitzar noves metodologies que permetin treure aquesta creativitat ciutadana”.

IMG_5280Respecte al procés independentista, Mur va assegurar que la seva candidatura pretén “enganxar un vagó que posi Granollers al  tren que està circulant per la via de la transició nacional i que té com estació final un país just i lliure”. “No entenem –va continuar Mur– que una capital de comarca com Granollers pugui viure desvinculada del projecte col·lectiu més engrescador des de la recuperació de la democràcia. No creiem en un municipalisme que no viu el canvi del país, el nostre país sempre s’ha transformat des de les ciutats”.

Finalment, Mur va agafar el compromís, amb la resta de companys de la llista, que cap dels futurs regidors d’esquerra estarà mes de 12 anys com a regidor i més de vuit en una mateixa regidoria. “Un dels problemes de la política actual és la llunyania que els ciutadans tenen envers el gestor públic. Crec sincerament que aquesta llunyania es produeix per l’eternització del càrrec, per la professionalització”.

RESUM DE PROPOSTES

Regidoria d’Innovació

Proposta de crear la Regidoria d’Innovació per promoure una sèrie de canvis en l’organització municipal. “Quan parlem d’innovació, no entenem només l’aplicació de noves tecnologies a l’administració municipal, sinó també de potenciar la innovació social, impulsar projectes compartits que ajudin a transformar Granollers”.

Acció Social

Es posa de manifest la necessitat de mantenir la cohesió social: “en aquests moments això implica invertir de forma decidida en accions socials”. Mur també va destacar la necessitat de treballar de forma transversal, perquè el concepte serveis socials ha de ser present a tots els àmbits de l’ajuntament. I d’altra banda, va reclamar la inclusió de clàusules socials a tots els contractes de l’administració, que fomentin la contractació, entre altres, de persones amb malalties mentals.

Cultura

Proposta de potenciar el networking cultural, completar el mapa de biblioteques de la ciutat i ampliar la biblioteca de Can Pedrals, transformar la Masia Tres Torres en el centre cívic, convertir el complex de la Sala Tarafa (antic GRA i els espais de l’antiga ràdio) en una veritable seu d’entitats i  apostar perquè Roca Umbert esdevingui un districte creatiu i que, a més de Fàbrica de les Arts, sigui una Fàbrica de la Salut generant propostes d’art-teràpia.

Salut

Cal posar en valor l’Hospital de Granollers com a centre de formació i Innovació. “L’Hospital ha de viure de cara a la ciutat, i ha de ser un ens col·laborador en molts aspectes. No només el necessitem quant estem malalts, la ciutat necessita l’impuls del que és la principal empresa de la nostra comarca. Hem de canalitzar la potència d’aquest centre de referència a nivell comarcal”.

Educació

“Hem de concebre el procés educatiu des d’una òptica mes global i transversal. Cal recuperar l’esperit que va impulsar el PEG –el Projecte Educatiu de Granollers, i que s’ha perdut pel camí aquests darrers anys. Vetllant per coordinar els serveis municipals i de la Generalitat pel que fa la part social, cultural, d’esports i de salut que acompanyen també el procés educatiu dels nois i noies de la ciutat”. Mur també proposa crear una xarxa 3-18 anys amb tots els agents municipals i de la Generalitat, millorar l’èxit escolar i el benestar físic i emocional dels infants i joves i impulsar un Servei de suport d’orientació a l’estudiant i a les famílies per assessorar i acompanyar als futurs itineraris formatius i d’inserció al món laboral.

Formació professional

“Volem ser la capital de l’FP, per això proposem ubicar el nou centre integrat d’FP a l’edifici magatzem de telefònica al parc firal. El necessitem ja i no podem esperar a un futur desenvolupament urbanístic a la zona de la Bòbila que pot trigar anys i anys”. Mur també va defensar una FP estretament lligada amb la necessitats de l’empresa i potenciar tot el que sigui la formació al llarg de la vida, adults, universitat i gent gran.

Desenvolupament econòmic

IMG_5260“Volem gent formada, per garantir el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat. Això també vol dir creure en les nostres empres i treballar-hi conjuntament per tal de facilitar aquells recursos i infraestructures que les poden fer més competitives. Apostant per invertir en les zones d’activitat econòmica per fer-les més atractives”. Mur segueix, “en aquesta línia proposem la creació de la regidoria de Desenvolupament econòmic i Formació Professional amb el repte  que la gent tingui feina perquè té la formació que li cal i que cobreixi les necessitats reals de les empreses”.

Comerç

“Treballar colze amb colze amb les associacions de comerciants perquè Granollers no esdevingui una ‘Maquinista’ i potenciar el comerç als barris fent que les fires que es duen a terme al centre facin un itinerari per les diferents places dels barris”.

Urbanisme amb perspectiva social

Incrementar la qualitat de vida per a tots els ciutadans i ciutadanes de Granollers i per això el seu és un model de ciutat ordenada i equilibrada, amb un desenvolupament sostingut, respectuosa amb l’entorn, buscant l’equilibri persona-medi. “El territori en el que ens movem, les cases, els carrers, els parcs i espais verds, la mobilitat o els serveis públics són un punt de trobada i, per tant, han de ser espai de cohesió social. Per això volem potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments, que afavoreixin el comerç urbà, tan al centre com a totes les àrees urbanes amb una presència destacada de l’activitat comercial”.

Redissenyar el Parc Torres Vilà tenint en compte la plaça Barangé, i construir passares que uneixin Granollers i “cusin la ferida de la via del tren”“Tot plegat , com no pot ser d’altre manera , amb un procés participatiu amb l’assessorament del Consell Assessor Urbanístic”.

Mobilitat i foment de l’ús del transport en bicicleta

ERC denuncia que en els darrers anys s’han fet obres als carrers Girona, Lluís Companys, Llevant, Passeig de la Muntanya, però que en cap d’ells s’ha plantejat una solució per poder-los recorre amb bicicleta. “Proposem omplir la ciutat de carrils bicicleta, que connectin espais d’ús ciutadà, que generin una nova cultura de la bicicleta. I per això diem que cal un carril bicicleta de dalt a baix del carrer Girona. I per nosaltres serà una de les propostes irrenunciables”.

Ciutat intel·ligent

Potenciar un Granollers ciutat intel·ligent amb dos grans objectius, fer més eficients i fer-la més còmode pels seus ciutadans i ciutadanes. Tot plegat a partir del concepte d’Intel·ligència Col·lectiva que no és res més que la suma de coneixements, experiències i talent de cada un de les persones que formen part d’aquesta comunitat. Per això, Mur va remarcar la necessitat de transformar  el model de relació amb el ciutadà i passar a tenir una visió integral i proactiva.

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.