ERC-Acció Granollers ha fet pública la seva disconformitat amb la política de difusió de l’Ajuntament envers la subvenció de l’IBI pel 2016, tot afegint que les bases aprovades no responen a la situació real de les famílies. La Junta de govern Local va aprovar la setmana passada les bases que regiran la convocatòria d’enguany i ha modificat alguns criteris després que la formació republicana denunciés que al 2015 només es va atorgar el 5% dels ajuts.

Una de les principals novetats és que al 2016 també podran demanar la subvenció els llogaters obligats per contracte a pagar l’IBI, una de les demandes realitzades pel grup municipal d’ERC-AG. A més, s’incrementen els ingressos màxims per accedir a l’ajuda en 3.000 euros de mitja. D’aquesta manera, si al 2015 una unitat de convivència formada per tres persones podia ingressar un màxim d’11.289 euros bruts anuals, aquest límit s’amplia al 2016 fins els 14.342 euros.

Els nous criteris tenen més en compte la situació de les famílies, tal i com havia reclamat el grup municipal d’ERC-AG, de manera que al 2016 tant  les famílies monoparentals com aquelles amb persones discapacitades al seu càrrec tindran un límit màxim d’ingressos superior. Per exemple, una família monoparental amb dos menors podrà ingressar un màxim de 15.776 euros, “una xifra que està lluny però del límit de 21.000 euros bruts” que proposava ERC-AG per aquests casos.

Entre d’altres, el grup republicà va proposar fa mesos que en el cas de les famílies més febles es pogués accedir a una subvenció pel 100% de l’impost, però l’equip socialista ho limita en tots els casos al 50%.

ESCASSA PUBLICITAT DELS AJUTS

El que no varia respecte a les bases del 2015 és la difusió que es farà de la subvenció, així com el termini fixat per presentar les sol·licituds, que enguany serà de sis setmanes, del 18 d’abril al 31 de maig. ERC-AG va reclamar que aquest termini s’ampliés fins als sis mesos, però en comptes de allargar-lo respecte al 2015, al 2016 els ciutadans tindran dos setmanes menys respecte l’any anterior per presentar  les sol·licituds.

A l’igual que al 2015, l’anunci de l’ajuda es farà a través de la web, el tauler d’edictes de l’ajuntament i nota de premsa als mitjans de comunicació. Els republicans consideren que la difusió prevista serà “absolutament insuficient” per poder arribar a totes les famílies que ho estan passant malamente, motiu pel qual demanen a l’equip de govern l’ampliació del termini per presentar les sol·licituds, així com fer una publicitat molt més àmplia.

Les bases de les subvencions estipulen que poden transcórrer fins a sis mesos abans no es resolguin les sol·licituds i, un cop resoltes favorablement, podran passar fins a tres mesos més abans no es faci efectiu el pagament de l’ajut. “Tenint en compte que els ciutadans han d’avançar el pagament de l’impost, esperem que aquests terminis siguin notablement inferiors”, diuen des d’ERC-AG.

 Bases de la subvenció

Leave a Reply

Your email address will not be published.