Finalitza la vaga a Indústries Metal·lúrgiques JEM i MKB de Martorelles

La direcció d’Indústries Metal·lúrgiques JEM i MKB de Martorelles i els representants de la plantilla han arribat a un acord a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat que posa fi a la vaga iniciada el dia 7 de gener.

L’acord és el següent:

– L’empresa donarà ordre de pagament de la part pendent de la nòmina de desembre de 2014 a dia 20 de gener.

– La nòmina de gener de 2015 s’abonarà, com a màxim, el dia 15 de febrer en la seva totalitat.

– A partir del mes de febrer, la nòmina s’abonarà entre els dies 1 i 5 del mes següent. Si el dia 5 és festiu, l’empresa abonarà almenys el 50% de la nòmina el dia hàbil immediatament anterior i la resta el dia hàbil posterior.

– Les pagues extres de 2015 s’abonaran mensualment a partir de la nòmina de març, en 11 mensualitats, fins a febrer de 2016.

– A partir de l’1 de gener de 2016, les pagues extres s’abonaran en sis mensualitats, la de juny de gener a juny, i la de Nadal de juliol a desembre.

– Pel que fa a la paga extra de Nadal de 2014 i els endarreriments de 2011, es procedirà al seu pagament de la següent manera: si la facturació mensual, a partir del febrer de 2015, supera els 430.000 euros mensuals, s’abonarà el 25% del deute. En cas que la facturació mensual se situï entre 400.000 i 430.000 euros, s’abonarà el 12,5%. A partir del mes d’abril, es garanteix el 8% del deute encara que no se superin els 400.000 euros de facturació mensual.

La plantilla d’Industrias Metalúrgicas JEM està formada per 35 treballadors.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *