Representants dels municipis afectats amb el conseller, dilluns.

Representants dels municipis afectats amb el conseller, dilluns.

El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) i els ajuntaments de Granollers, Mollet del Vallès, les Franqueses, Parets, Montmeló, Canovelles i la Garriga han acordat un posicionament comú i consensuat de les millores a incloure en el projecte de duplicació de via del tram Parets-la Garriga de l’R3 de Rodalies, que està redactant l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).

L’informe, emès pel Departament, és un conjunt d’al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental del projecte que elabora el mateix Adif i demana donar un impuls prioritari als  estudis, projectes i obres.  Se sol·licita a l’Adif una comissió de seguiment tècnic, amb presència del Departament de Territori i Sostenibilitat i els consistoris afectats, per tractar tant el projecte constructiu com el seguiment dels treballs.

FASE PRÈVIA AL DESDOBLAMENT INTEGRAL

Les administracions han posat en valor que es tiri endavant el projecte i han demanat donar un impuls prioritari a les obres i han sol·licitat a l’ens estatal la creació d’una comissió de seguiment tècnic per tractar de forma coordinada tant el projecte constructiu com el seguiment dels treballs. “Considerem que per reforçar aquest projecte, absolutament transcendent pel territori, el més idoni és que treballem plegats i donem un missatge d’unitat a Madrid”, ha manifestat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. En aquesta línia, Rull ha destacat el “treball conjunt i el compromís insubornable dels ajuntaments al territori en benefici de tots els usuaris d’aquesta línia, que es mereixen un servei digne, modern i adaptat a les noves necessitats”.

El projecte defineix la duplicació del tram de via única de 18,2 quilòmetres comprès entre les estacions de Parets del Vallès i la Garriga, seguint el corredor actual, així com el tancament perimetral del corredor, la millora de l’accessibilitat de les estacions i la modernització de la infraestructura ferroviària. No inclou la supressió dels set passos a nivell existents en aquest tram, atès que l’Adif preveu fer-ho amb caràcter previ a la duplicació de via. El conseller Rull també ha destacat que “aquesta presa de possessió conjunta no oblida el compromís de desdoblar el tram Centelles-Vic que va adquirir el Ministeri de Foment en una segona fase, abans de fer el desdoblament de tota la línia”.

COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT

Imatge de l'estació de Parets.

Imatge de l’estació de Parets.

Aquest mes de març, l’Adif va sotmetre al tràmit d’informació pública l’estudi d’impacte ambiental del projecte. Com a resposta, el Departament de TES, junt amb els ajuntaments, ha emès un informe d’al·legacions consensuat amb el territori. En destaquen el següents punts:

Abordar de forma coordinada i concertada amb el Departament i els ajuntaments la programació dels  treballs i la nova configuració viària que esdevindrà de l’execució del tancament perimetral, els nous passos  a diferent nivell i la supressió dels passos a nivell, per garantir la mobilitat transversal i l’accessibilitat en condicions de seguretat a les estacions i al seu entorn proper.

Pactar les actuacions que cal dur a terme per a la remodelació de les estacions i tractar qüestions específiques com són les dotacions de park&rides (aparcament als afores de les ciutats per estacionar-hi el vehicle privat i poder agafar el transport públic) i la millora de l’accessibilitat interna i externa a l’estació.

Tractar, en coordinació amb els ajuntaments afectats, les mesures correctores per atenuar o corregir els impactes territorials, especialment als àmbits urbans, com són la ubicació de pantalles acústiques, el tractament dels talussos i la minimització d’ocupació de terrenys.

A fi de fer possible l’execució d’una nova estació propera al Circuit de Montmeló, i en consonància amb el que estableixen els diferents instruments de planejament vigents, s’ha traslladat a l’Adif la necessitat de coordinar el projecte amb el planejament vigent i de construir la duplicació de via de manera que sigui possible l’execució futura de l’estació. També s’ha requerit l’impuls d’un projecte constructiu específic de l’estació.

Pel que fa a la possible afectació del servei durant i després de les obres, el Departament ha sol·licitat a l’Adif disposar dels mecanismes de coordinació necessaris per poder modular adequadament el servei i informar els usuaris.

Per últim, s’ha demanat, novament, donar un impuls prioritari als  estudis, projectes i obres de duplicació de via, modernització de la infraestructura, supressió de passos a nivell i millora de l’accessibilitat de les estacions, dels trams Montcada-Parets i la Garriga-Vic, a fi de millorar del servei ofert a la línia R3 pel que fa a la seguretat, accessibilitat, fiabilitat, freqüència i reducció del temps de viatge.

A més, per tal de vetllar pel compliment d’aquestes qüestions, s’ha demanat a l’Adif la creació d’una comissió de seguiment tècnic, integrada per representants del propi organisme estatal, del Departament i dels ajuntaments afectats, per tractar de forma coordinada i concertada l’abast i la definició de les actuacions, tant durant la redacció del projecte constructiu com durant la fase d’obres.

Leave a Reply

Your email address will not be published.