Les obres de la vorera est i l’asfaltat del carrer es van acabar a final del mes de juliol. En aquesta actuació queda pendent la plantació de 35 arbres que es farà quan faci més fred.

Els treballs de renovació del carrer de Llevant, que ha fet l’empresa Serxar, SAU han tingut un cost de 315.523,11 euros IVA inclòs, finançats íntegrament amb pressupost municipal. Les obres han consistit en l’ampliació i endreça dels nous elements de la vorera est del carrer per tal de millorar-ne l’accessibilitat i la seguretat.

El carrer Llevant és molt transitat pels vianants, ja que connecta l’estació de tren de Granollers Centre amb el centre i l’est de la ciutat. Amb la voluntat de pacificar el trànsit i millorar la seguretat dels vianants a l’hora de travessar el carrer, s’han construït unes orelleres en els passos de vianants que desemboquen als carrers de Foment, Indústria, Josep Umbert i a la plaça de Serrat i Bonastre, i uns passos de vianants elevats a les cruïlles dels carrers Indústria i Murillo.

A banda de l’ampliació de la vorera també s’ha asfaltat de nou tot el carrer; s’ha refet el paviment de panot de la vorera oest, entre els carrers de Foment i la plaça de Serrat i Bonastre; i s’ha reformat l’aparcament públic enderrocant el mur de delimitació i redistribuint les places; també s’ha creat una franja d’arbrat que delimita l’aparcament de la vorera est.

Pel que fa al clavegueram, l’actuació s’ha limitat a fer les connexions dels nous embornals, que milloren la recollida d’aigües pluvials i a construir nous pous de registre per facilitar les tasques de manteniment.

Quant al mobiliari urbà, s’han col·locat papereres a tots els passos de vianants i bancs en la zona de descans propera a l’estació de tren de la plaça de Serrat i Bonastre i jardineres amb plantacions amb reg automàtic.

Aquesta actuació s’inscriu en el Pla d’intervenció integral del barri de Sant Miquel, que preveu un seguit d’actuacions tant d’urbanització i millora dels carrers i voreres, com de dinamització econòmica i social de la zona.

Foto: La vorera ampliada del carrer de Llevant en la confluència amb el carrer de Foment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.