Granollers aprova el Pla de Projecció Exterior

Granollers ha aprovat el Pla de Projecció Exterior de Granollers, que tant el PAM com el II Pla estratègic recullen com a projecte prioritari. Un pla de suport a la internacionalització de la ciutat, basat en els seus actius i objectius estratègics, que abasta tots els àmbits, tant de l’administració municipal com d’altres agents. El Pla s’ha treballat en el marc del Pla estratègic, ja que que es tracta d’un projecte de ciutat, estratègic i transversal. L’elaboració s’ha fet mitjançant un conveni de col·laboració amb la Diputació, que proporciona el suport tècnic d’acord amb el mètode que ja s’està posant en pràctica des de la Direcció de Relacions Internacionals en col·laboració amb d’altres municipis de la província. El Pla és un document de planificació estratègica a mig termini per als anys 2014-2018.

El Pla de projecció exterior ha estat el resultat d’un procés de treball transversal en què han participat els diferents departaments sectorials de l’Ajuntament i que ha comptat amb la implicació de representats del teixit empresarial, educatiu i associatiu de la ciutat. El caràcter d’aquest procés ha permès detectar les iniciatives prioritàries i els sectors claus en el desenvolupament futur de la ciutat.

El Pla de projecció exterior s’ha elaborat en base als àmbits de major potencial i singularitat de Granollers i ha pres en consideració l’experiència que ha acumulat la ciutat al llarg dels darrers anys en termes de participació en xarxes, projectes i espais europeus i internacionals. Així mateix, el Pla identifica oportunitats pels propers anys, amb una perspectiva de creixement intel·ligent, sostenible i integrador d’acord amb l’estratègia Europa 2020. Aquest document constitueix també un instrument per facilitar la inserció de la ciutat en l’entorn europeu i internacional, però també un marc per gestionar l’impacte del procés de globalització en una ciutat de dimensió mitjana com Granollers.

A partir de la visió i de l’estratègia, s’han identificat tres eixos que han de guiar el procés de projecció exterior de Granollers. Els eixos de projecció exterior són la base a partir de la qual es desenvoluparan els projectes que conformen el Pla i s’ha fet un esforç per identificar els eixos que generen un major consens. Aquesta priorització permet treballar i concentrar els esforços sobre una projecció exterior més clara i eficaç i, a la vegada, facilita la implicació d’un major nombre d’actors.

Cadascun dels tres eixos del Pla agrupa grans àmbits temàtics interrelacionats entre ells, que generen sinergies en el context de la projecció exterior: salut, medi ambient i esport; economia i empresa; cultura i educació. Lligats a aquests 3 eixos, es marquen 10 objectius estratègics i es defineixen 19 projectes, 6 dels quals és qualifiquen com a emblemàtics.

CiU, ICV-EUiA-E I ERC-ACCIÓ GRANOLLERS S’ABSTENEN

El Grup Municipal d’Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC) es va abstenir ahir en l’aprovació del Pla Exterior de Granollers, donat que, tal i com va afirmar Pep Mur, portaveu del grup d’ERC-AG, “es tracta d’un recull de bones intencions, que compartim, però amb una evident poca concreció i manca d’ambició”. Mur també va qualificar el Pla de “molt limitat, sense propostes de millora ni instruments vàlids de seguiment i avaluació”.

Malgrat compartir la necessitat de projectar la ciutat enfora, Mur va criticar que la majoria de les actuacions contemplades al pla –amb l’excepció de la Mitja Marató- venen arrastrades ja del primer Pla Estratègic que el govern municipal ha inclòs en el seu Pla d’Actuació Municipal “per donar-los una pàtina de més relleu”.

Mur va assegurar que “l’esquema d’anàlisi és tradicional i les propostes absolutament previsibles. Si s’hagués fet fa quinze anys, els resultats haguessin estat semblants, tant en la diagnosi com en les propostes”.

El regidor Pep Mur també va destacar el que considera errors de base, com “l’absoluta desconnexió amb el que són les eines d’anàlisi de l’evolució estratègica de les ciutats dels darrers anys” o “no entendre que Europa ha passat pantalla del model de programes marc seqüencials, i el que busca és transversalitat, innovació i aplicabilitat”.

Des d’Acció Granollers també es considera que des d’un punt de vista estrictament metodològic, en cap moment es planteja quin és l’impacte esperat de cap de les mesures, quins resultats es pretenen obtenir, ni es concreten indicadors mesurables per poder-ne fer un seguiment adequat. “Malgrat que a la diagnosi diu que el Pla preveu indicadors d’assoliment de resultats mesurables, així com instruments pel seguiment i l’avaluació, no n’hem trobat ni un”, puntualitzava Mur.

Un altre motiu per l’abstenció és que ERC-Acció Granollers no hi veu al Pla cap mena d’aproximació al pressupost, ni com s’aconseguiran els recursos. “Hi trobem a faltar, per exemple, costos tan bàsics com els de traduir les pàgines web municipals o pressuposts per a la formació de tècnics –en idiomes, en gestió de projectes europeus… Tampoc hi veiem cap projecte dedicat a multiplicar la capacitat de comunicació dels granollerins amb altres llengües, per exemple, aprofitant el potencial de les persones nouvingudes i el seu coneixement de llengües com el xinès, o l’àrab, o el rus”.

Finalment, Mur va reiterar que malgrat la seva abstenció, espera que aviat es puguin concretar les actuacions del Pla, i es pugui millorar amb les aportacions de les entitats, les institucions i els ciutadans puguin realitzar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *