La Junta de Govern Local, celebrada aquest dimarts, ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació i d’urbanització del Pla de Millora Urbana sector 134. Aquest àmbit d’actuació està situat al nord-oest de la ciutat. La major part limita al nord pel carrer de Narcís Monturiol, just al límit amb Canovelles, a l’est amb el carrer de Josep Fontdevila; al sud amb finques de la Carretera de Caldes i a l’oest amb la línea de tren Barcelona-Puigcerdà. La superfície total és de 19.979 m2: prop de 14.000 (70% de sòl públic per a espais públics, equipaments i vials) i prop de 6.000 (30% de sòl privat).

Image

Plànol del projecte. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

El 30 de juny de 2009 es va aprovar definitivament per part del Ple de l’Ajuntament, el Text refós del Pla de millora urbana del sector 134 (PMU-134). Des d’aleshores la Junta de compensació del sector 134 ha presentat requeriments i tramitacions. Finalment, s’ha generat un nou document amb tots els punts en què hi havia discrepància i l’Oficina de Gestió del POUM estableix la tramitació dels instruments de gestió urbanística, entre ells el projecte de reparcel·lació que consisteix en l’aprovació inicial, feta a la Junta de Govern Local de dimarts 24 de març de 2015. A continuació es sotmet a informació pública durant un mes, abans de la seva aprovació definitiva que s’ha de produir en el termini de dos mesos.

La proposta d’ordenació urbana prevista per a aquesta zona es basa en:

  • completar la trama urbana del barri, a partir de la perllongació dels carrers de l’entorn, amb recorreguts diferenciats (per acabar la xarxa viària i per a ús exclusiu dels vianants)
  • 250 habitatges, dels quals 85 seran de protecció pública
  • crear zones verdes a l’entorn de la via del tren i trams de circulació exclusiva de vianants a la perllongació del carrer de Vidal i Jumbert
  • resoldre la connexió amb la carretera de Caldes amb el trasllat del pas per a vianants sota la via
  • crear un aparcament públic proper a l’estació de tren del nord (Granollers-Canovelles)

Leave a Reply

Your email address will not be published.