L’Ajuntament de Granollers ha reiterat la seva petició al govern de la Generalitat perquè identifiqui els focus que provoquen episodis diaris puntuals de concentració de partícules a l’aire de la ciutat, que sobrepassen el valor límit diari marcat per la Unió Europea per a la protecció de la salut.
Aquestes partícules, anomenades PM10, es mesuren a partir de dos paràmetres: la mitjana anual, que ha de ser inferior a 40 micrograms metre cúbic i que a Granollers se situa el 2013 en 31 micrograms metre cúbic, per tant, per sota del llindar que fixa la Unió Europea; i la mitjana diària, el llindar de la qual es fixa en 50 micrograms per metre cúbic. És aquest darrer paràmetre el que  Granollers supera durant 35 dies l’any, el que suposa un 9,6 % del total dels dies de l’any. Preocupa especialment que, amb dades de 2012, es van detectar uns pics elevats d’emissions durant vuit dies a l’any. Cal ara que es solucionin aquestes emissions puntuals detectades.
El consistori granollerí està a l’espera de rebre el resultat d’un estudi fet pel CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) i encarregat per la Generalitat sobre la composició d’aquestes partícules que ajudarà a saber les fonts que originen aquesta contaminació de l’aire.
Com en la majoria de municipis, a Granollers els principals focus emissors de contaminació atmosfèrica són el trànsit, en el cas de Granollers bona part del qual és interurbà, i determinats processos industrials i energètics.
L’Ajuntament de Granollers treballa des de fa anys per millorar la qualitat de l’aire.  Des de 2011 es va dotar d’un Pla d’actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica i és dels pocs municipis de la zona (juntament amb Mollet del Vallès, Montornès del Vallès i Santa Perpètua) que disposa de dades de qualitat de l’aire gràcies a l’estació automàtica de control que té situada davant del Palau d’Esports.
A més, Granollers ha impulsat la creació d’un grup de municipis dinamitzats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental que s’han constituït en la Taula Intermunicipal de Medi Ambient i Sostenibilitat per treballar coordinadament en un Pla de millora de la qualitat de l’aire d’abast supramunicipal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.