L’Ajuntament de Granollers duu a terme una campanya per a la tinença responsable d’animals de companyia, que consisteix en el control de la identificació dels animals a la via pública mitjançant un lector de microxip i en la recollida de dades per verificar si es troben censats al registre d’animals municipal.

Tenir identificat i registrat l’animal és obligatori, no fer-ho afavoreix l’abandonament dels animals al carrer, fet pel qual es sanciona. Durant el 2017, s’han recollit del carrer 434 animals (gats i gossos) a Granollers, dels quals només un 10,8 % estaven identificats amb microxip.

L’abandonament dels animals domèstics és una problemàtica que genera, d’una banda, un patiment físic i psicològic a l’animal i, de l’altra, un cost econòmic per solucionar el problema generat per la manca de responsabilitat d’un sector de la societat.

La campanya, a càrrec del Servei de Salut Pública i la Policia Local, preveu la comprovació de la identificació dels animals i accions informatives de sensibilització dels propietaris d’animals per tal de millorar la convivència ciutadana i el comportament cívic.

Obligacions i responsabilitats de la tinença responsable d’animals:

·        Identifica el teu animal amb microxip

·        Censa’l al registre d’animals de companyia, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

·        No abandonis els teus animals

·        Vetlla pel seu benestar, proporcionant aigua, menjar i aixopluc i garantint la seva salut

·        Recull els excrements del teu animal i fes que no s’orini a les façanes dels edificis i el mobiliari urbà

·        Vigila que no entri als sorrals infantils

·        Porta’l lligat per la via pública quan el passegis

·        No deixis que begui directament de les fonts destinades a les persones

·        Si tens gossos de raça potencialment perillosa, has de disposar de la llicència de tinença i conducció, han d’anar lligats i amb morrió per la via pública. Mai podran ser conduïts per menors d’edat

·        Evita que causin molèsties a altres persones de l’entorn

·        Esterilitza’l per evitar cadellades no desitjades

Leave a Reply

Your email address will not be published.