Els ajuntaments de Granollers, les Franqueses, Lliçà d’Amunt i Canovelles disposaran d’un servei conjunt de taxi.

L’acord és un primer pas cap al funcionament unificat del servei i permetrà que els taxis dels municipis signants puguin treballar, amb limitacions en l’ús de les parades, als quatre termes municipals, recollint i deixant passatgers a qualsevol d’aquestes poblacions, amb la finalitat de millorar l’eficàcia del servei, i afavorir la rendibilitat i qualitat del treball dels professionals del sector. La llei del Taxi preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transports. El conveni ordena, així, un servei que transcendeix els interessos de cada municipi i queda obert a l’adhesió d’altres municipis de l’entorn.

Amb la finalitat d’aconseguir una imatge uniforme que identifiqui el servei conjunt, el conveni estableix que els vehicles siguin de color blanc, incloguin un distintiu específic i tinguin rotulat a la porta l’escut de cada ajuntament de procedència. El servei conjunt s’iniciarà quan s’hagi aprovat la tarifa urbana única d’aplicació dins dels quatre termes municipals, més econòmica que la interurbana, vigent fins ara.Qualsevol llicència de taxi d’aquests municipis podrà fer servir les parades actualment existents, sempre que el total de vehicles no superi el nombre de places. En queden excloses quatre parades: de Granollers, les places de Pau Casals i de Serrat i Bonastre; i de les Franqueses, la pl. d’Espanya a Bellavista i la crta. de Ribes a l’estació de tren de les Franqueses.Cada municipi mantindrà la competència per atorgar les llicències de taxi. En aquests moments, a Granollers n’hi ha 40; 7,  a les Franqueses; 4,  a Canovelles; i 1, a Llicà d’Amunt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.